Βιβλιοθήκη βίντεο

Ενότητα 1

Εισαγωγή στην πολυμορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα

Ενότητα 2

Διαφορετικότητα και ανεκτικότητα στην τάξη

Ενότητα 3

Εξερευνώντας τον εαυτό μας και τους "άλλους"

Ενότητα 4

Εκπαιδευτικοί για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Ενότητα 5

Διδασκαλία και μάθηση: από τα παραδοσιακά στα μικτά και διαδικτυακά μαθήματα

Ενότητα 6

Αναζήτηση, παρουσίαση και διαμοιρασμός γνώσεων στο διαδίκτυο

Ενότητα 7

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ενεργή συμμετοχή στη μάθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Αριθμός έργου : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

elGreek