Εισαγωγή στην πολυμορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα

Εισαγωγή στην πολυμορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα

Πρόκειται για μια εισαγωγική ενότητα σχετικά με τη διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα και την ισότητα και τη σημασία τους για την προώθηση μιας ασφαλούς, χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικής κοινωνίας.

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει

Εισαγωγή

Στόχος & μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικό υπόβαθρο

Έννοιες-κλειδιά, βασικές πληροφορίες, σχετικές θεωρίες

Δραστηριότητες

Ασκήσεις, αυτοαναστοχασμός & πρακτικοί πόροι για την προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Συμβουλές, ιδέες και προτάσεις για σχετικά θέματα

Χρήσιμες πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές και περαιτέρω υλικό ανάγνωσης  

ΣΤΟΧΟΣ

Πρόκειται για μια εισαγωγική ενότητα σχετικά με την ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα και τη σημασία τους για την προώθηση μιας ασφαλούς, χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικής κοινωνίας.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες (διδακτικό προσωπικό, πάροχοι και επαγγελματίες στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΚ και της εκπαίδευσης γενικότερα), θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν βαθύτερα τη θεωρία της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της ισότητας
 • Εξηγούν την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη σε άλλους ανθρώπους, ιδίως στους μαθητές και στις μαθήτριές τους
 • Εφαρμόζουν κριτικά την έννοια της ποικιλομορφίας στην κοινωνία, με γνώμονα τον αντίκτυπο που έχει στη ζωή των μαθητών και των μαθητριών τους

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να…

  • Εξηγείτε τις έννοιες της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της ισότητας
  • Συζητάτε βασικές θεωρητικές έννοιες που σχετίζονται με την ποικιλομορφία
  • Προσδιορίζετε διάφορες πτυχές της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της ισότητας σε διάφορα περιβάλλοντα 
  • Συσχετίζετε την ποικιλομορφία με την ανεκτικότητα
  • Διαφοροποιείτε μεταξύ ισότητας (equality) και δικαιοσύνης (equity)
  • Παρουζιάσετε την ποικιλομορφία και την συμπερίληψη με παραδείγματα
  • Αναγνωρίζετε τον αντίκτυπο της ποικιλομορφίας και της ανεκτικότητας στην κοινωνία
  • Προσδιορίζετε και να αναγνωρίζετε το ρόλο που έχει το κάθε άτομο στην οικοδόμηση και διατήρηση μιας ποικιλόμορφης και ανεκτικής κοινωνίας
  • Διαμορφώνετε ένα δημοκρατικό περιβάλλον στην τάξη, όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες αισθάνονται ασφαλείς και προοδεύουν

Θεωρητικό υπόβαθρο

Θεωρητικό υπόβαθρο

Αυτή η ενότητα αποτελείται από τρεις ενότητες

 1. Ποικιλομορφία
 2. Ανεκτικότητα
 3. Δικαιοσύνη

Υποενότητα 1.1: Εισαγωγή στην ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα

Η ποικιλομορφία, η ανεκτικότητα και η δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας έννοιες για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, συμπεριληπτικής και δημοκρατικής κοινωνίας. Οι έννοιες αυτές είναι κρίσιμες για τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου κάθε άτομο μπορεί να προοδεύσει, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις ή περιθωριοποίηση.

Υποενότητα 1.1: Εισαγωγή στην ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα

Η ποικιλομορφία αναφέρεται στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ατόμων όσον αφορά τη φυλή, την εθνικότητα, τον πολιτισμό, το φύλο, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ. Είναι μια πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου και είναι σημαντικό να την αναγνωρίζουμε και να την αποδεχόμαστε. Η ποικιλομορφία μπορεί να αποτελέσει προσόν για μια κοινωνία και μπορεί να οδηγήσει στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τις νέες ιδέες. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, συγκρούσεις και διακρίσεις αν δεν διαχειριστεί σωστά.

 

Ανεκτικότητα είναι η ικανότητα να αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς. Είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου κάθε άτομο αισθάνεται ότι το συμπεριλαμβάνουν και το εκτιμούν. Η ανεκτικότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλους, αλλά ότι πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τον τρόπο ζωής τους.

Η δικαιοσύνη αναφέρεται στη δίκαιη μεταχείριση όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους. Η δικαιοσύνη δεν ταυτίζεται με την ισότητα. Ενώ ισότητα σημαίνει να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, δικαιοσύνη σημαίνει να αντιμετωπίζονται τα άτομα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ένα παράδειγμα είναι η παροχή πρόσθετης υποστήριξης σε μαθητές και μαθήτριες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ώστε να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τους υπόλοιπους μαθητές και μαθήτριες.

Η ένταξη αναφέρεται στην δημιουργία αίσθησης του ανήκειν για όλα τα άτομα στην κοινωνία. Ένταξη σημαίνει ότι κάθε άτομο αισθάνεται ότι το εκτιμούν, το σέβονται και το συμπεριλαμβάνουν σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και οι κοινωνικές δραστηριότητες.

Η κοινωνική δικαιοσύνη αναφέρεται στη δίκαιη κατανομή των πόρων, των ευκαιριών και των προνομίων στην κοινωνία. Αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου όλοι έχουν ίση πρόσβαση στους πόρους και τις ευκαιρίες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή την κατάστασή τους.

Συμπέρασμα:

Η ποικιλομορφία, η ανεκτικότητα και η δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας ασφαλούς, δημοκρατικής κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς. Αναγνωρίζοντας και αγκαλιάζοντας την ποικιλομορφία, όντας ανεκτικοί με τους άλλους, προωθώντας τη δικαιοσύνη και ενισχύοντας την ένταξη, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου όλα τα άτομα αισθάνονται ότι τα εκτιμούν, γίνονται σεβαστά και συμπεριλαμβάνονται. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί σημαντική πτυχή για τη δημιουργία μιας τέτοιας κοινωνίας, καθώς διασφαλίζει ότι όλοι έχουν ίση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες.

Υποενότητα 1.2: Προσδιορισμός των πτυχών της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης σε διάφορα περιβάλλοντα

 • Ο προσδιορισμός των πτυχών της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας ασφαλούς, δημοκρατικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Ακολουθούν βασικές πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης σε διάφορα περιβάλλοντα.

Υποενότητα 1.2: Προσδιορισμός των πτυχών της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης σε διάφορα περιβάλλοντα

Εξετάστε την εκπροσώπηση διαφορετικών ομάδων, όπως το φύλο, η φυλή, η εθνικότητα, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ηλικία. Αντιπροσωπεύονται αυτές οι ομάδες με δίκαιο και ισότιμο τρόπο;

Εξετάστε τις πολιτικές και τις διαδικασίες για να εντοπίσετε κατά πόσο προωθούν την ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και τη δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, τι περιλαμβάνουν οι πολιτικές και οι διατάξεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ ή για την αντιμετώπιση περιστατικών διακρίσεων και παρενόχλησης;

Εξετάστε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται. Είναι χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό προς τις διάφορες ομάδες; Γίνονται αποδεκτές και σεβαστές οι διαφορετικές γλώσσες;

Εξετάστε αν το περιβάλλον προάγει την αίσθηση του ανήκειν και της συμπεριληπτικότητας για όλα τα άτομα. Για παράδειγμα, υπάρχουν ευκαιρίες για να συμμετέχουν, να συνεισφέρουν και να επιτύχουν όλοι και όλες;

Εξετάστε τη δυναμική εξουσίας για να εντοπίσετε αν υπάρχουν ανισότητες ή ανισορροπίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν προνομιούχες ή περιθωριοποιημένες ομάδες; Έχουν όλοι ίση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες;

Συμπέρασμα:

Με την εξέταση αυτών των πτυχών, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς μπορούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν αυτές τις αξίες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Υποενότητα 1.3: Ισότητα ή Δικαιοσύνη

Η ισότητα και η δικαιοσύνη είναι δύο συναφείς αλλά διαφορετικές έννοιες που συχνά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες. Ενώ και οι δύο έννοιες αποσκοπούν στην προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας, αφορούν διαφορετικά ζητήματα και απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ισότητα

Η ισότητα είναι η αρχή ότι όλοι πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους. Βασίζεται στην ιδέα ότι όλοι δικαιούνται τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις ή προκαταλήψεις. Η ισότητα αποσκοπεί στην εξάλειψη των διακρίσεων και στη διασφάλιση ότι όλοι έχουν πρόσβαση στους ίδιους πόρους και ευκαιρίες.

Δικαιοσύνη

Η δικαιοσύνη, από την άλλη πλευρά, είναι η αρχή ότι πρέπει να παρέχονται σε όλους αυτά που χρειάζονται για να είναι επιτυχημένοι, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρέχονται διαφορετικοί πόροι ή ευκαιρίες σε διαφορετικά άτομα. Αναγνωρίζει ότι διαφορετικά άτομα ή ομάδες μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες και ότι η ίδια μεταχείριση όλων μπορεί να μην οδηγεί σε δικαιοσύνη ή ισότητα. Η δικαιοσύνη στοχεύει στην αντιμετώπιση των συστημικών ανισοτήτων, παρέχοντας πρόσθετη υποστήριξη ή πόρους σε όσους την έχουν ανάγκη.

Για να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ ισότητας και δικαιοσύνης, μελετήστε το ακόλουθο παράδειγμα:

 • Φανταστείτε μια τάξη όπου σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες δίνεται το ίδιο βιβλίο. Ενώ αυτό αποτελεί παράδειγμα ισότητας, μπορεί να μην είναι δίκαιο, καθώς ορισμένοι μαθητές ή μαθήτριες μπορεί να χρειάζονται πρόσθετους πόρους ή υποστήριξη για να επιτύχουν. Για παράδειγμα, ένας μαθητής με προβλήματα όρασης μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερο βιβλίο ή μια ηχογράφηση. Με την παροχή αυτών των πρόσθετων πόρων, ο μαθητής ή η μαθήτρια λαμβάνει αυτό που χρειάζεται για να επιτύχει, ακόμη και αν αυτό δεν είναι το ίδιο με αυτό που χρειάζονται τα υπόλοιπα άτομα στην τάξη.
 • Συνοψίζοντας, ενώ η ισότητα έχει ως στόχο να αντιμετωπίζονται όλοι το ίδιο, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, η δικαιοσύνη αναγνωρίζει ότι διαφορετικά άτομα ή ομάδες μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες και απαιτεί την παροχή των αναγκαίων πόρων για την επιτυχία. Η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ ισότητας και δικαιοσύνης είναι απαραίτητη για την προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας στην κοινωνία.

Δραστηριότητες

Ο τροχός της ποικιλομορφίας

Αυτή είναι μια αυτοκατευθυνόμενη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες να εντοπίσουν τις διάφορες πτυχές της ποικιλομορφίας και πώς αυτές συμβάλλουν σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Δραστηριότητα 1: Ο τροχός της ποικιλομορφίας

Step 1:  FΣυμπληρώστε κάθε τμήμα του «τροχού της ποικιλομορφίας» με διαφορετικές πτυχές της ποικιλομορφίας, όπως η φυλή, το φύλο, η θρησκεία, η γλώσσα και ο πολιτισμός.

Step 2:  RΣκεφτείτε πώς κάθε πτυχή της ποικιλομορφίας συμβάλλει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Συμπληρώστε κάθε τμήμα του «τροχού της συμβολής».

Ο τροχός της ποικιλομορφίας

Ο τροχός της συμβολής

Προσωπικός αναστοχασμός

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Αυτή είναι μια αυτοκατευθυνόμενη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες να αναστοχαστούν για τις δικές τους ενέργειες και συμπεριφορές σε σχέση με την ποικιλομορφία και την ανεκτικότητα.

 • Βήμα 1: Αφιερώστε ένα λεπτό για να προβληματιστείτε για τις δικές σας ενέργειες και συμπεριφορές σε σχέση με την ποικιλομορφία και την ανεκτικότητα.
 • Βήμα 2: Καταγράψτε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας σχετικά με τη δική σας συμπεριφορά και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προωθήσετε την ποικιλομορφία και την ανεκτικότητα στις κοινότητές σας.
 • Βήμα 3: Σκεφτείτε διάφορες στρατηγικές για την προώθηση της ποικιλομορφίας και της ανεκτικότητας στις κοινότητές σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Bingo ποικιλομορφίας

Αυτή είναι μια αυτοκατευθυνόμενη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι να εξετάσει την ποικιλομορφία και την ένταξη.

Σκεφτείτε τον εαυτό σας, τους φίλους σας και τους ανθρώπους που γνωρίζετε. Μιλήστε με ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζετε καλά και ρωτήστε τους για τα χαρακτηριστικά τους. Συμπληρώστε όσες περισσότερες κάρτες bingo μπορείτε.

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

 • Αποδεχθείτε την ποικιλομορφία: Η ποικιλομορφία αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Όλοι έχουμε διαφορετικό υπόβαθρο, πολιτισμούς και εμπειρίες και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε αυτές τις διαφορές.
 • Εξασκηθείτε στην ενσυναίσθηση: Μπείτε στη θέση κάποιου άλλου και προσπαθήστε να κατανοήσετε την οπτική του. Η ενσυναίσθηση γεφυρώνει το χάσμα και προάγει την κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.
 • Μιλήστε: Αν γίνετε μάρτυρες διακρίσεων ή προκαταλήψεων, μιλήστε και αναλάβετε δράση. Η σιωπή μπορεί να ερμηνευτεί ως αποδοχή. Είναι σημαντικό να επισημάνετε στους άλλους ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή.
 • Συλλέξτε πληροφορίες: Να ενημερώνεστε συνεχώς σχετικά με τους διαφορετικούς πολιτισμούς, τις ταυτότητες και τις προοπτικές. Διαβάστε βιβλία, παρακολουθήστε ντοκιμαντέρ και αναζητήστε ευκαιρίες να μάθετε από ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εσάς.
 • Προωθήστε την ένταξη: Δημιουργήστε ένα φιλόξενο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον, όπου κι αν πάτε. Συμπεριλάβετε ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο σε συζητήσεις και δραστηριότητες και κινηθείτε κατάλληλα για να δημιουργήσετε μια αίσθηση του ανήκειν για όλους.
 • Εξασκηθείτε στον αυτο-αναστοχασμό: Αφιερώστε χρόνο για να προβληματιστείτε σχετικά με τις δικές σας προκαταλήψεις και πεποιθήσεις. Είναι σημαντικό να έχετε αυτογνωσία και να προκαλείτε τον εαυτό σας για να εξελίσσεστε και να μαθαίνετε.
 • Να έχετε ανοιχτό μυαλό: Προσεγγίστε τις νέες καταστάσεις και τους ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό. Να είστε πρόθυμοι να μάθετε πράγματα, να απορρίψετε ιδέες και να αμφισβητείτε τις υποθέσεις και τις προκαταλήψεις σας.
 • Αποφύγετε τα στερεότυπα: Τα στερεότυπα μπορεί να είναι επιβλαβή και να οδηγήσουν σε διακρίσεις και προκαταλήψεις. Προσπαθήστε να αποφεύγετε να κάνετε υποθέσεις για τους ανθρώπους με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό τους.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

«Προώθηση της ποικιλομορφίας, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης: Χτίζοντας έναν καλύτερο κόσμο για όλους»

Η ποικιλομορφία, η ανεκτικότητα και η δικαιοσύνη δεν είναι απλώς λέξεις-κλειδιά, αλλά κρίσιμα στοιχεία για τη δημιουργία μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας όπου μπορούν να προοδέυσουν όλοι και όλες.

Χρήσιμες πηγές

Θεωρητικό υπόβαθρο

Συγχαρητήρια! Τώρα είναι "ώρα για κουίζ"! Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επόμενη ενότητα!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

elGreek