Introducere în diversitate, toleranță și corectitudine

Introducere în diversitate, toleranță și corectitudine

Acesta este un modul introductiv privind diversitatea, toleranța și corectitudinea și importanța acestora în promovarea unei societăți sigure, incluzive și democratice.

Ce include acest modul?

Introducere

Obiectivele&Rezultatele învățării

Context teoretic

Concepte cheie, informații de bază, teorii relevante

ACTIVITĂȚI

Exerciții, auto-reflecție și resurse practice pentru promovarea învățării digitale incluzive

Sfaturi utile

Consiliere, idei și propuneri cu privire la aspecte relevante

Lecturi utile

Referințe și lecturi suplimentare  

SCOP

Un modul introductiv privind diversitatea, toleranța și echitatea și importanța acestora în promovarea unei societăți sigure, incluzive și democratice.

Obiective de învățare

After the completion of this module, learners (VET teachers/trainers/educators and also VET providers/Staff, as well as other key actors of educational sector) will be able to:

 • Oferă o înțelegere teoretică mai profundă a diversității, toleranței și echității
 • să explice diversitatea și incluziunea altor persoane, în special elevilor lor
 • să aplice în mod critic conceptul de diversitate în societate, având în vedere impactul pe care îl are asupra vieții elevilor lor

La sfârșitul acestui modul veți ști cum să...

  • Explicarea conceptelor de diversitate, toleranță și echitate
  • Discută conceptele teoretice de bază legate de diversitate
  • să identifice diferite aspecte ale diversității, toleranței și echității în diverse medii 
  • Faceți legătura între diversitate și toleranță
  • Diferențierea între egalitate și echitate
  • ilustrează diversitatea și incluziunea oferind exemple
  • Să recunoască efectele pozitive ale diversității și toleranței în societate
  • Să identifice și să recunoască rolul pe care fiecare dintre noi îl are în construirea și menținerea unei societăți diverse și tolerante
  • Să modeleze în mod democratic un mediu de clasă, în care toți elevii să se simtă în siguranță și să prospere

Context teoretic

Context teoretic

Acest modul este combinat

 1. Diversitate
 2. Toleranță
 3. Acțiuni

Unitatea 1.1: Introducere în diversitate, toleranță și echitate

Diversitatea, toleranța și echitatea sunt concepte esențiale pentru crearea unei societăți sigure, incluzive și democratice. Aceste concepte sunt esențiale pentru a construi o societate în care toată lumea poate prospera, indiferent de rasă, sex, etnie, religie, orientare sexuală sau orice alt factor care poate duce la discriminare sau marginalizare.

Unitatea 1.1: Introducere în diversitate, toleranță și echitate

Diversitatea se referă la diferențele care există între indivizi din punct de vedere al rasei, etniei, culturii, sexului, religiei, orientării sexuale etc. Diversitatea este o realitate a lumii moderne și este important să o recunoaștem și să o acceptăm. Diversitatea poate fi un avantaj pentru societate și poate duce la inovare, creativitate și idei noi. Cu toate acestea, dacă nu este gestionată corect, poate duce, de asemenea, la neînțelegeri, conflicte și discriminare.

 

Toleranța este abilitatea de a accepta și de a respecta persoanele care sunt diferite de noi. Toleranța este esențială pentru a crea o societate în care toată lumea se simte inclusă și apreciată. Toleranța nu înseamnă că trebuie să fim de acord cu toată lumea, dar înseamnă că trebuie să le respectăm opiniile, credințele și modul de viață.

Echitatea se referă la tratamentul corect al tuturor indivizilor, indiferent de diferențele dintre ei. Echitatea nu este același lucru cu egalitatea. În timp ce egalitatea înseamnă tratarea tuturor la fel, echitatea înseamnă tratarea oamenilor în funcție de nevoile lor. De exemplu, acordarea de sprijin suplimentar elevilor din medii defavorizate pentru a-i ajuta să obțină aceleași rezultate ca și ceilalți elevi.

Incluziunea se referă la procesul de creare a unui sentiment de apartenență pentru toți indivizii din societate. Incluziunea înseamnă că fiecare se simte apreciat, respectat și inclus în toate aspectele societății, inclusiv în educație, ocuparea forței de muncă și activități sociale.

Justiția socială se referă la distribuirea echitabilă a resurselor, oportunităților și privilegiilor în societate. Dreptatea socială are ca scop crearea unei societăți în care toată lumea are acces egal la resurse și oportunități, indiferent de trecutul sau circumstanțele în care se află.

Concluzie:

Diversitatea, toleranța și echitatea sunt esențiale pentru crearea unei societăți sigure, incluzive și democratice. Recunoscând și îmbrățișând diversitatea, manifestând toleranță față de ceilalți, promovând echitatea și favorizând incluziunea, putem construi o societate în care toată lumea se simte apreciată, respectată și inclusă. Justiția socială este un aspect important în crearea unei astfel de societăți, deoarece asigură accesul egal al tuturor la resurse și oportunități.

Unitatea 1.2: Identificarea diferitelor aspecte ale diversității, toleranței și echității în diverse medii

 • Identificarea diferitelor aspecte ale diversității, toleranței și echității în diferite medii este un pas important în vederea creării unei societăți sigure, incluzive și democratice. Iată câteva aspecte cheie de luat în considerare atunci când se identifică diversitatea, toleranța și echitatea în diferite medii

Unitatea 1.2: Identificarea diferitelor aspecte ale diversității, toleranței și echității în diverse medii

Analizați reprezentarea diferitelor grupuri în mediul înconjurător, cum ar fi sexul, rasa, etnia, religia, orientarea sexuală și vârsta. Sunt aceste grupuri reprezentate într-un mod corect și proporțional?

Examinați politicile și procedurile mediului pentru a identifica dacă acestea promovează diversitatea, toleranța și echitatea. De exemplu, politicile și procedurile includ dispoziții pentru acomodarea persoanelor cu handicap sau pentru abordarea incidentelor de discriminare și hărțuire?

Luați în considerare limbajul și comunicarea utilizate în mediul înconjurător. Este acesta incluziv și respectuos față de diferite grupuri? Sunt acceptate și respectate limbile diferite?

Verificați dacă mediul încurajează un sentiment de apartenență și de incluziune pentru toate persoanele. De exemplu, există oportunități pentru ca toată lumea să participe, să contribuie și să reușească?

Examinați dinamica puterii în mediul înconjurător pentru a identifica dacă există inegalități sau dezechilibre. De exemplu, sunt anumite grupuri privilegiate sau marginalizate? Există un acces egal la resurse și oportunități?

Concluzie:

Prin luarea în considerare a acestor aspecte, cursanții pot identifica punctele forte și punctele slabe ale diversității, toleranței și echității în diferite medii. Acest lucru îi poate ajuta pe cursanți să înțeleagă cum pot fi promovate și consolidate aceste valori pentru a crea o societate mai incluzivă și mai echitabilă.

Unitatea 1.3: Egalitate sau echitate

Egalitatea și echitatea sunt două concepte înrudite, dar distincte, care sunt adesea utilizate în mod interschimbabil. Deși ambele concepte au ca scop promovarea echității și a justiției, ele abordează aspecte diferite și necesită abordări diferite.

Egalitate

Egalitatea este principiul conform căruia toată lumea ar trebui să fie tratată la fel, indiferent de diferențele dintre ei. Se bazează pe ideea că fiecare persoană are dreptul la aceleași drepturi și oportunități, fără discriminare sau prejudecăți. Egalitatea urmărește să elimine discriminarea și să se asigure că toată lumea are acces la aceleași resurse și oportunități.

Acțiuni

Pe de altă parte, echitatea este principiul conform căruia fiecare persoană ar trebui să primească ceea ce are nevoie pentru a avea succes, chiar dacă acest lucru înseamnă să se ofere resurse sau oportunități diferite pentru diferite persoane. Aceasta recunoaște că diferite persoane sau grupuri pot avea nevoi diferite și că tratarea tuturor la fel poate să nu conducă la echitate sau justiție. Echitatea urmărește să abordeze inegalitățile sistemice prin oferirea de sprijin sau resurse suplimentare celor care au cea mai mare nevoie de ele.

Pentru a ilustra diferența dintre egalitate și echitate, luați în considerare următorul exemplu:

 • Imaginați-vă o sală de clasă în care toți elevii primesc același manual. Deși acesta este un exemplu de egalitate, s-ar putea să nu fie echitabil, deoarece unii elevi ar putea avea nevoie de resurse suplimentare sau de sprijin pentru a reuși. De exemplu, un elev cu deficiențe de vedere ar putea avea nevoie de un manual tipărit mai mare sau de o înregistrare audio a materialului. Prin furnizarea acestor resurse suplimentare, elevul primește ceea ce are nevoie pentru a reuși, chiar dacă nu este același lucru de care au nevoie alți elevi.
 • Pe scurt, în timp ce egalitatea are ca scop tratarea tuturor la fel, indiferent de diferențele dintre ei, echitatea recunoaște că diferite persoane sau grupuri pot avea nevoi diferite și necesită furnizarea a ceea ce este necesar pentru a avea succes. Înțelegerea diferenței dintre egalitate și echitate este esențială pentru promovarea echității și a justiției în societate

ACTIVITĂȚI

Roata diversității

Aceasta este o activitate autodirijată. Scopul acestei activități este de a-i ajuta pe cursanți să identifice diferite aspecte ale diversității și modul în care acestea contribuie la o societate mai incluzivă.

Activitatea 1: Roata diversității

Step 1:  Fompletați fiecare secțiune a "roții diversității" cu diferite aspecte ale diversității, cum ar fi rasa, sexul, religia, limba și cultura.

Step 2:  Reflectați asupra modului în care fiecare aspect al diversității contribuie la o societate mai incluzivă. Completați fiecare secțiune a "roții contribuției".

Roata diversității

Roata contribuției

Reflecție personală

ACTIVITATEA 2

Aceasta este o activitate autodirijată. Scopul acestei activități este de a explora pentru a-i ajuta pe cursanți să reflecteze asupra propriilor acțiuni și comportamente în legătură cu diversitatea și toleranța.

 • Pasul 1: Luați-vă un moment pentru a reflecta asupra propriilor acțiuni și comportamente în legătură cu diversitatea și toleranța.
 • Pasul 2: Scrieți-vă gândurile și sentimentele cu privire la propriul comportament și la modalitățile prin care puteți promova diversitatea și toleranța în comunitățile voastre.
 • Pasul 3: Gândiți-vă la diferite strategii de promovare a diversității și toleranței în comunitățile voastre.

ACTIVITATEA 3 "Îmbunătățiți-vă"

Bingo pentru diversitate

Aceasta este o activitate autodirijată. Scopul acestei activități este de a ilustra diversitatea și incluziunea.

Gândește-te la tine, la prietenii tăi și la oamenii pe care îi cunoști. Vorbiți cu persoane pe care poate nu le cunoașteți bine și întrebați-le despre caracteristicile lor. Completați cât mai mult posibil cărțile de bingo.

Sfaturi utile

 • Acceptă diversitatea: Diversitatea este o parte esențială a experienței umane. Cu toții avem medii, culturi și experiențe diferite și este important să recunoaștem și să acceptăm aceste diferențe.
 • Practicați empatia: Puneți-vă în locul altcuiva și încercați să-i înțelegeți perspectiva. Empatia ajută la construirea de punți și favorizează înțelegerea între oameni.
 • Vorbește mai tare: Dacă sunteți martor la discriminare sau la prejudecăți, vorbiți și acționați. Tăcerea poate fi interpretată ca o acceptare și este important să îi anunțați pe ceilalți că acest comportament nu este acceptabil.
 • Educați-vă: Educați-vă continuu cu privire la diferite culturi, identități și perspective. Citiți cărți, vizionați documentare și căutați oportunități de a învăța de la oameni care sunt diferiți de dumneavoastră.
 • Promovarea incluziunii: Creați un mediu primitor și favorabil incluziunii oriunde vă deplasați. Includeți persoane din medii diverse în conversații și activități și lucrați activ pentru a crea un sentiment de apartenență pentru toată lumea.
 • Practicați auto-reflecția: Luați-vă timp pentru a reflecta asupra propriilor prejudecăți și ipoteze. Este important să vă conștientizați și să vă provocați să creșteți și să învățați.
 • Fii deschis la minte: Abordați situațiile și persoanele noi cu o minte deschisă. Fiți dispuși să învățați și să învățați și să vă puneți la îndoială ipotezele și prejudecățile.
 • Evitați stereotipurile: Stereotipurile pot fi dăunătoare și pot duce la discriminare și prejudecăți. Încercați să evitați să faceți presupuneri despre oameni pe baza sexului, rasei, etniei, religiei sau a oricărei alte caracteristici.

SFATURI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

"Promovarea diversității, toleranței și echității: Construirea unei lumi mai bune pentru toți"

Diversitatea, toleranța și echitatea nu sunt doar cuvinte la modă, ci elemente cruciale pentru crearea unei societăți corecte și favorabile incluziunii, în care toată lumea poate prospera.

Lecturi utile

Context teoretic

Foarte bine! Acum este timpul pentru test! Apoi puteți încerca următorul modul!

Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor incluse.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

ro_RORomanian