Διδασκαλία και μάθηση: από τα παραδοσιακά στα μικτά και διαδικτυακά μαθήματα

Διδασκαλία και μάθηση: από τα παραδοσιακά στα μικτά και διαδικτυακά μαθήματα

Η ενότητα εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διάδοσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, βοηθώντας το διδακτικό προσωπικό να δει τον ψηφιακό γραμματισμό, τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και τα ψηφιακά εργαλεία ως «φίλους».

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει

Εισαγωγή

Στόχος & μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικό υπόβαθρο

Έννοιες-κλειδιά, βασικές πληροφορίες, σχετικές θεωρίες

Δραστηριότητες

Ασκήσεις, αυτοαναστοχασμός & πρακτικοί πόροι για την προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Συμβουλές, ιδέες και προτάσεις για σχετικά θέματα

Χρήσιμες πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές και περαιτέρω υλικό ανάγνωσης  

ΣΤΟΧΟΣ

Η ενότητα εξετάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διάδοσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, βοηθώντας το διδακτικό προσωπικό να δει τον ψηφιακό γραμματισμό, τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και τα ψηφιακά εργαλεία ως «φίλους».

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες (διδακτικό προσωπικό, πάροχοι και επαγγελματίες στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΚ και της εκπαίδευσης γενικότερα), θα είναι σε θέση να:

 • συνοψίζουν την τρέχουσα «κατάσταση της ηλεκτρονικής μάθησης» στην εποχή μετά την πανδημία
 • σχεδιάζουν αποτελεσματικά μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης
 • προβληματίζονται σχετικά με τον μεταβαλλόμενο ρόλο του εκπαιδευτικού στον κόσμο της τεχνολογίας σήμερα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να…

  • αποσαφηνίζετε τον όρο «ψηφιακός αλφαβητισμός» (ή αλφαβητισμοί, στον πληθυντικό)
  • Συζητήστε τη μετάβαση από το παραδοσιακό στο υβριδικό/μειγμένο σύστημα & διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, ειδικά στη (μετα)εποχή του COVID
  • απαριθμείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές και τις μαθήτριες
  • εξηγείτε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των διαδικτυακών μαθημάτων
  • αναπτύσσετε/γράφετε μαθησιακούς στόχους & μαθησιακά αποτελέσματα ειδικά για διαδικτυακά μαθήματα
  • εφαρμόζετε αποτελεσματικές πρακτικές παροχής διαδικτυακών μαθημάτων (π.χ. ενεργή χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μηνυμάτων βίντεο, τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης , σχολίων σε κοινά έγγραφα κ.λπ. για την εξατομίκευση της διδασκαλίας)
  • παραδώσετε βασικά διαδικτυακά μαθήματα (βασικές πλατφόρμες, Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα,)
  • προβληματιστείτε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τους ρόλους των εκπαιδευτών και των μαθητών
  • αξιολογείτε τη χρήση της παιχνιδοποίησης (gamification), της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR και VR), της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μαθησιακής αναλυτικής (learning analytics) στα μαθήματά σας

Θεωρητικό υπόβαθρο

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα οφέλη τριών διαφορετικών ενοτήτων:

 1. αποσαφηνίζετε τον όρο «ψηφιακός αλφαβητισμός» (ή αλφαβητισμοί, στον πληθυντικό)
 2. Συζητήστε τη μετάβαση από το παραδοσιακό στο υβριδικό/μειγμένο σύστημα & διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, ειδικά στη (μετα)εποχή του COVID
 3. Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σύγχρονης και της ασύγχρονης μαθήματα τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές

Υποενότητα 5.1: Αποσαφήνιση του όρου «ψηφιακός αλφαβητισμός» (ή αλφαβητισμοί, στον πληθυντικό)

Συμπληρώστε τους ορισμούς με τις παρακάτω λέξεις:

αριθμητισμού, μεταβαλλόμενο, ανάγνωσης, τομείς, κατανόησης, ψηφιακών, Ευρωπαίων, ψηφιακό

«Πέρα από τη συμβατική του έννοια ως ένα σύνολο ___________ δεξιοτήτων, δεξιοτήτων γραφής και αρίθμησης, ο αλφαβητισμός γίνεται πλέον κατανοητός ως ένα μέσο αναγνώρισης, ___________, ερμηνείας, δημιουργίας και επικοινωνίας σε έναν __________, κειμενοκεντρικό, πλούσιο σε πληροφορίες και ραγδαία ___________ κόσμο». 

UNESCO

«Στην Ευρώπη, πάνω από το 90% των επαγγελματικών ρόλων απαιτούν ένα βασικό επίπεδο ________ γνώσεων, όπως ακριβώς απαιτούν βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού και __________. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας εξαπλώνεται σε όλους τους __________, από τις επιχειρήσεις μέχρι τις μεταφορές και ακόμη και τη γεωργία. Ωστόσο, περίπου το 42% των ____________ στερείται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του 37% των εργαζομένων». 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Υποενότητα 5.1: Αποσαφήνιση του όρου «ψηφιακός αλφαβητισμός» (ή αλφαβητισμοί, στον πληθυντικό)

«Πέρα από τη συμβατική του έννοια ως ένα σύνολο δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αρίθμησης, ο αλφαβητισμός γίνεται πλέον κατανοητός ως ένα μέσο αναγνώρισης, κατανόησης, ερμηνείας, δημιουργίας και επικοινωνίας σε έναν ψηφιακό, κειμενοκεντρικό, πλούσιο σε πληροφορίες και ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο».

https://en.unesco.org/themes/literacy

«Στην Ευρώπη, πάνω από το 90% των επαγγελματικών ρόλων απαιτούν ένα βασικό επίπεδο ψηφιακό γνώσεων, όπως ακριβώς απαιτούν βασικές δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητισμού. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς, από τις επιχειρήσεις μέχρι τις μεταφορές, ακόμη και τη γεωργία. Ωστόσο, περίπου το 42% των Ευρωπαίων στερείται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του 37% των εργαζομένων».

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills

Υποενότητα 5.1: Αποσαφήνιση του όρου «ψηφιακός αλφαβητισμός» (ή αλφαβητισμοί, στον πληθυντικό)

 • Χρησιμοποιώντας το « Education GPS*» του ΟΟΣΑ, βρείτε δεδομένα σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων στη χώρα σας και συγκρίνετέ τα με άλλες χώρες της ΕΕ. 
 • Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, βρείτε το ποσοστό των ενηλίκων (16-65 ετών) που δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία με τους υπολογιστές ή δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών.

Υποενότητα 5.2: Μετάβαση από την παραδοσιακή στην υβριδική/μικτή & διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, ειδικά στην εποχή μετά τον COVID

Το 2020, όλοι έπρεπε να προσαρμοστούμε γρήγορα στη διαδικτυακή διδασκαλία/μάθηση λόγω του COVID. Ήταν πράγματι μια ανησυχητική κατάσταση.

Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι μακροπρόθεσμες αλλαγές που προκλήθηκαν από το ξέσπασμα του COVID στον τομέα της μάθησης και της διδασκαλίας;

Υποενότητα 5.2: Μετάβαση από την παραδοσιακή στην υβριδική/μικτή & διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, ειδικά στην εποχή μετά τον COVID

 • Δημιουργήστε ένα διάγραμμα Venn
 • Οργανώστε τα στοιχεία (που παρατίθενται στην επόμενη σελίδα) στο διάγραμμα.

Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας υπέροχες ιδέες!

Τοποθετήστε τα ακόλουθα στοιχεία στο διάγραμμα Venn (χρησιμοποιήστε μόνο αριθμούς):

 1. Οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να αντιληφθούν τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων/ουσών
 2. Συχνά απαιτεί φυσικό χώρο
 3. Απαιτεί φυσικό χώρο τακτικά
 4. Δεν απαιτεί φυσικό χώρο
 5. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να συνεργαστούν
 6. Οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι
 7. Οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να παρακολουθούν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δια ζώσης
 8. Απαιτεί υψηλότερο επίπεδο ανεξαρτησίας και πειθαρχίας από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες
 9. Δεν χρειάζεται χρόνος για μετακινήσεις
 10. Κυρίως σύγχρονη
 11. Κυρίως ασύγχρονη
 12. Απαιτεί πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 13. Η μάθηση μπορεί να είναι 24ωρη
 14. Η συμμετοχή μπορεί να μετρηθεί
 15. Προωθεί την ισότητα, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά από το φυσικό ίδρυμα ζείτε
 16. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία
 17. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορεί να μην συναντηθούν καθόλου δια ζώσης
 18. Είναι δυνατή η αλληλεπίδραση μεταξύ συμμαθητών/τριών
 19. Υψηλότερος κίνδυνος ανισότητας: έλλειψη υλικού ή άνετου χώρου εργασίας
 20. Είναι μαθητοκεντρική
 21. Αυξάνει το χρόνο μπροστά από την οθόνη
 22. Είναι ανεξάρτητη, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να εργαστούν με τον δικό τους ρυθμό (οι προθεσμίες πρέπει να τηρούνται)
 23. Η επικοινωνία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά
 24. Πρέπει να είναι καλά δομημένη
 25. Η θέση και το είδος των επίπλων στην αίθουσα είναι σημαντική
 26. Απαιτεί εξειδικευμένο εκπαιδευτή/τρια

Υποενότητα 5.2: Μετάβαση από την παραδοσιακή στην υβριδική/μικτή & διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση, ειδικά στην εποχή μετά τον COVID

Συγκρίνετε το αποτέλεσμά σας με την προτεινόμενη απάντηση ή/και αναζητήστε παρόμοια διαγράμματα στο διαδίκτυο

Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να απαριθμήσουμε 5 καλές πρακτικές στη διαδικτυακή ή μικτή μάθηση και διδασκαλία.

Η καλή διαδικτυακή ή μικτή μάθηση και διδασκαλία:

 • Βελτιώνει την επαφή μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών
 • Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων
 • Δίνει έμφαση στην ενεργό μάθηση
 • Παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση
 • Λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά μαθησιακά ταλέντα και ικανότητες

Υποενότητα 5.3: Απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές και τις μαθήτριες

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Erasmus+, η σύγχρονη και η ασύγχρονη μάθηση ορίζονται ως εξής: «Σύγχρονη μάθηση: όλα τα είδη μάθησης όπου οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο [είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης], την ίδια στιγμή. Ασύγχρονη μάθηση: όλα τα είδη μάθησης που δεν πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο και την ίδια στιγμή».

Σημείο-κλειδι: Η σύγχρονη μάθηση καθιστά δυνατή την άμεση ανατροφοδότηση. Η ασύγχρονη μάθηση επιτρέπει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να λειτουργούν με το δικό τους ρυθμό.

Υποενότητα 5.3: Απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές και τις μαθήτριες

Θα λέγατε ότι οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι σύγχρονες ή του ασύγχρονες;?

Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με τις προτεινόμενες απαντήσεις

Συμπληρώστε το διάγραμμα με τις δικές σας ιδέες και εμπειρίες, εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της σύγχρονης ή ασύγχρονης μάθησης και διδασκαλίας:

Προτεινόμενη απάντηση:

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

«Υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης»

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, θα ανακαλύψετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της υλοποίησης ενός συνθετικού οπτικού υλικού

Εξοικειωθείτε με τα έγγραφα (συνιστώμενος χρόνος 10 λεπτά) (recommended time 10 minutes)

 • Έγγραφο 1: infographic
 • Έγγραφο 2: Άρθρο
 • Έγγραφο 3: Βίντεο

 

Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο της επιλογής σας (π.χ. Canva), δημιουργήστε ένα οπτικό υλικό (π.χ. Mind map, αφίσα) για να συνθέσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες που συλλέξατε.

Βελτιώστε το οπτικό σας υλικό με τα συμπεράσμταά σας από τις ενότητες 5.1, 5.2 και 5.3: 

  • ψηφιακός αλφαβητισμός, 
  • παραδοσιακή, μικτή και διαδικτυακή μάθηση& διδασκαλία, 
  • σύγχρονες και ασύγχρονες εργασίες)
 • Με ποιους τρόπους είμαστε διαφορετικοί αλλά και ίδιοι;

Επανεξετάστε το οπτικό σας υλικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι προσπαθούμε να επιτύχουμε ποιότητα μέσα σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης που προάγουν την ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και, συνεπώς, τη συμπεριληπτικότητα.

Έγγραφο1: Τα πέντε στάδια ανάπτυξης της Gilly Salmon μέσω της διαδικτυακής εμπειρίας

Το σύστημα είναι προσβάσιμο και καλωσορίζει/ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες

Τα μηνύματα αποστέλλονται και λαμβάνονται και οι συμμετέχοντες/ουσες εγκλιματίζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον

Οι ανταλλαγές πληροφοριών ρέουν ελεύθερα και οι συμμετέχοντες/ουσες ενθαρρύνονται να γίνουν ανεξάρτητοι/ες, με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για τη διαδικτυακή εργασία

Οι συμμετέχοντες/ουσες αρχίζουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με αποκαλυπτικό και συμμετοχικό τρόπο

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη μάθησή

Πηγή: the OpenUpEd label self-assessment (EN)

Έγγραφο3: Ρίξτε μια ματιά στο βίντεο (δεν χρειάζεται το παρακολουθήσετε ολόκληρο) Ποιοτική διαδικτυακή διδασκαλία από το NIU Center for Innovative Teaching and Learning

Checklist - Οδηγίες «Ακολούθησα τις οδηγίες;»

Checklist - Περιεχόμενο «Έχω συμπεριλάβει τα απαραίτητα στοιχεία;»

Checklist - Μορφή «Έχω δημιουργήσει ένα οπτικό υλικό που να ανταποκρίνεται στα τυπικά πρότυπα;»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

«Μάθε πριν φύγεις»

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, θα αυτοαξιολογήσετε την ποιότητα των ψηφιακών μαθησιακών στόχων και των ψηφιακών μαθησιακών αποτελεσμάτων σας, χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό εργαλείο

«Κοινή βάση» 

 • Διαφοροποιείστε τους μαθησιακούς στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα
 • Συμφωνήστε στα κοινά χαρακτηριστικά όλων των μαθησιακών στόχων

 

Προσδιορίστε το πλαίσιο της δραστηριότητάς σας ως επαγγελματίας ΕΕΚ και διατυπώστε στόχους για τις επόμενες διαδικτυακές συνεδρίες σας

Βεβαιωθείτε ότι ο μαθησιακός σας στόχος περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, περνώντας τον σε ένα διαδικτυακό εργαλείο

Στις επόμενες διαφάνειες θα βρείτε 4 δηλώσεις. Αποφασίστε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με καθεμία από αυτές.

1. «Οι μαθησιακοί στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι το ίδιο πράγμα. »

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;

Κάντε κλικ για να αποκαλύψετε τη σωστή απάντηση

Διαφωνώ

Για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους:

Άρθρο LinkedIn* Άρθρο Easygenerator*

2. «Οι στόχοι και τα αποτελέσματα πρέπει να είναι γραμμένα έτσι ώστε να είναι σαφή. »

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;

Κάντε κλικ για να αποκαλύψετε τη σωστή απάντηση

Συμφωνώ

Είναι σημαντικό τόσο οι μαθησιακοί στόχοι όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματα να είναι ξεκάθαρα.

3. «Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) την περιγραφή των επιδόσεων ενός/μιας μαθητή/τριας μέσω ενός ρήματος δράσης»

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;

Κάντε κλικ για να αποκαλύψετε τη σωστή απάντηση

Συμφωνώ

Μπορούμε να βασιστούμε στην ταξινομία 6 επιπέδων του Bloom για να επιλέξουμε το σωστό ρήμα.                               

Στο πλαίσιο της ψηφιακής μάθησης, έχουν αναπτυχθεί ειδικές ταξινομίες, όπως αυτή που αναπτύχθηκε από το προσωπικό του TeachThought.

4. " Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο βασικές συνιστώσες: την επίδοση του μαθητή όπως περιγράφηκε προηγουμένως και μια άλλη. "

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;

Κάντε κλικ για να αποκαλύψετε τη σωστή απάντηση

Διαφωνώ

Σύμφωνα με τον Mager (1997), υπάρχουν τρεις βασικές συνιστώσες για την οικοδόμηση μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων: 

 • Μια επίδοση
 • Συνθήκες υπό τις οποίες ο/η μαθητής/τρια πρέπει να επιτύχει (π.χ. χωρίς βοήθεια, ως ομάδα, βασιζόμενος/η στις σημειώσεις του/της, σε 1 ώρα...)
 • Κριτήρια για να αποφασίσει ο/η αξιολογητής/τρια αν ο/η μαθητής/τρια είναι επιτυχής (π.χ. χωρίς λάθη, με τουλάχιστον 75% σωστές απαντήσεις...)
 1. Describe the audience you’re currently working with.
 2. List the topics / subjects you’re currently working on with learners.
 3. List learning objectives you’re planning on achieving in the near future.
 4. Phrase learning objectives and outcomes for your next online sessions.

«Μάθε πριν φύγεις»

Make sure your objectives are well designed and phrased by running them into this online generator, developed by a wide team of professional including tech experts, teachers and designers.

Generator*

You can post your results on this Padlet, using the relevant column.

This will allow you to compare and comment your work with others. You can receive feedback from other participants as well.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

«Βελτιώσου»

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, θα προβληματιστείτε για το ρόλο σας ως επαγγελματία ΕΕΚ.

Όταν μιλάμε για πρακτικές παράδοσης, εννοούμε

Σχεδιασμό και συντονισμό της επικοινωνίας: 

 • Σχεδιασμό και συντονισμό της επικοινωνίας: 
  • Ποιους διαύλους επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με όλους/ες τους/τις εκπαιδευόμενους/ες ταυτόχρονα;
  • Πώς θα επικοινωνήσετε με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες ξεχωριστά;
  • Πώς θα πρέπει να επικοινωνούν μαζί σας οι εκπαιδευόμενοι/ες;
  • Ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα για να επικοινωνούν οι εκπαιδευόμενοι/ες μεταξύ τους;
  • Θα προσφέρετε έναν δίαυλο επικοινωνίας για τη διευκόλυνση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων;
 • Διάθεση μαθησιακού υλικού στους/στις εκπαιδευόμενους/ες
  • Πώς θα μοιραστείτε το υλικό με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες;
  • Πότε θα μοιραστεί το μαθησιακό υλικό με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες;
  • Πώς θα υποβάλουν την εργασία τους οι εκπαιδευόμενοι/ες (εάν είναι σχετικό); 
  • Πώς θα παρέχετε ανατροφοδότηση;

Compare your ideas with the suggested answers

Suggested answer:

Which communication channels are you going to use to communicate with all learners at once? – Group e-mails (list)

Sure, it’s a way! 

Πλεονεκτήματα: 

 • No need to be a tech expert to use
 • Learners should encounter no difficulties accessing information

Περιοροσμοί: 

 • Learners might not want their email addresses to be shared with the whole group 

🡪 Keep in mind you can use the « Bcc » entry to protect the participants’ privacy.

 • Too many emails per day / per week, especially if poorly structured, can start causing annoyance to your audience

Suggested answer:

How should learners contact you? – Make an appointment through an online shared calendar

It’s a good start! Learning Managment Systems like Moodle if you use one would offer such an option. Online tools such as Zoho Bookings offer similar options for free.

Πλεονεκτήματα: 

 • Automatized system: avoids conflicts (eg. agreeing on multiple appointments at the same time by mistake)
 • Avoids sending multiple messages to agree on a meeting

Περιοροσμοί: 

 • Learner might need to be guided to use the tool for the first time
 • Only delayed contact is possible 🡪 learners may want to get in touch with you quickly for specific questions

Suggested answer:

Which tools are available for learners to communicate with one another? – Personal phone call or SMS

Be careful here! Sharing your learners’ personal contact with a third party requires for you to ask whether they’d be comfortable with that. It is essential that you respect their privacy.

Suggested answer:

Will you offer a communication channel to facilitate social interactions? – No

Hmmm… Have you thought that well? It’s a pity not to encourage your learners to interact with each other by planning a way to communicate on a less formal level.

As seen in Activity one: « There is always room for improvement », learners benefit from social interaction when following online courses. That can truly enhance their experience and boost their engagement.

Suggested answer:

When will learning material be shared with the learners? – All material will be available on course day 1

Why not but… 

Πλεονεκτήματα: 

 • The course is truly self-paced: learners navigate the course at their own rhythm.

Περιοροσμοί: 

 • Requires a very high level of organisation and independence from the learners.
 • Learner might get lost, jump too fast to tasks or get stuck, spending too much time in one place

🡪 A well designed, clearly structured course will help learners navigate and find their way.

Design your own online activity and plan the delivery practice.

Using the learning objectives and learning outcomes you developped in the second activity « Know before you go », create an activity based on a video using the TedEd platform*.

Example: 

 • Select a video related to your lesson topic on TedEd. As an alternative, you can select any video on YouTube and paste the link into the TedEd search engine
 • Follow the instructions on the platform to create your own questions*
 • Check the example available here* (EN) or here (FR) to help
 • How would you plan the delivery practices around this activity? Describe your context briefly and use the previous example to build your own set of delivery practices.

Προτεινόμενη απάντηση:

I work with a group of 10 people. An online classroom is set up for the 21/11/2024 where we’ll go through the material learners have worked on autonomously. The TedEd activity is part of the self-directed activities done before the meeting (between the 18th and the 20th).

Σχολιάστε το σύνολο των επιλογών ενός εκπαιδευτή όσον αφορά τις πρακτικές παροχής διαδικτυακών μαθημάτων

Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Σχολιάστε τη συνάφεια κάθε μιας από τις επιλογές του εκπαιδευτή ακολουθώντας την προτροπή της επόμενης διαφάνειας

 

Προτροπή:

Γενικό σχόλιο

Πλεονεκτήματα: 

 • Λίστα πλεονεκτημάτων (1)
 • Λίστα πλεονεκτημάτων (2)

Περιοροσμοί: 

 • Λίστα περιορισμών (1)

🡪 Προσφέρετε μια εναλλακτική ή μια λύση

 • Λίστα περιορισμών (2)

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Χρήσιμες συμβουλές

Εξερευνήστε πλατφόρμες για την παροχή βασικών διαδικτυακών μαθημάτων

Το Moodle έχει αναφερθεί πολλές φορές, είναι η πλατφόρμα που επιλέξαμε για να παραδώσουμε αυτό το μάθημα.

Ονομάζεται LMS (σύστημα διαχείρισης μάθησης). Προσφέρει μεγάλη ποικιλία επιλογών και διαδραστικότητας.

Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας 3, εξερευνήσατε τις επιλογές που προσφέρει η πλατφόρμα TedEd. 

Για να εξερευνήσετε άλλες επιλογές, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε: 

 • πλατφόρμες Mooc - ο σύνδεσμος σας στέλνει σε έναν πίνακα που απαριθμεί τις πλατφόρμες Mooc και τα κύρια χαρακτηριστικά τους
 • Kahoot και Mentimeter - σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε διαδραστικά κουίζ
 • Wordwall - σας επιτρέπει να δημιουργείτε διασκεδαστικές, διαδραστικές δραστηριότητες
 • Zoom, Microsoft Teams, Google Meet - σας επιτρέπουν να συναντιέστε σε μια διαδικτυακή τάξη

Ποιες από αυτές τις πλατφόρμες έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν; Ποια θα σκοπεύατε να χρησιμοποιήσετε στο εγγύς μέλλον;

 • Ακούστε τη γνώμη ενός επαγγελματία σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στους ρόλους των εκπαιδευτών σε ένα συνέδριο

  Περιηγηθείτε στο παρακάτω βίντεο που αναπτύσσει τη γνώμη της Anna Hasper για το ρόλο μας ως εκπαιδευτές. Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο. Κρατήστε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ιδίως σχετικά με:

  •  τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού 
  • τον τρόπο δημιουργίας μιας υποστηρικτικής κοινότητας μάθησης.

Συγγραφέας του βίντεο: 

International House Torun - ONLINE Ημέρα κατάρτισης εκπαιδευτικών 

Ήχος στα αγγλικά

Διαθέσιμοι υπότιτλοι σε διάφορες γλώσσες (αυτόματα μεταφρασμένοι)*

Χρονική διάρκεια: 1.000 λεπτά: 45'20

 

Χρήσιμες συμβουλές

Από τις σημειώσεις σας, μπορείτε να επισημάνετε τα εξής:

Συμφωνείτε με αυτά τα στοιχεία; Γιατί / Γιατί όχι;

Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με αυτό το βίντεο;

Προτεινόμενες απαντήσεις: Από τις σημειώσεις σας, μπορείτε να επισημάνετε 2 βασικά στοιχεία από την ομιλία της Anna Hasper ;

 

Να σταθμίσετε τη χρήση τεχνολογιών αιχμής στα δικά σας μαθήματα Παρακολουθήστε ένα βίντεο which illustrates a variety of cutting-edge technologies in education. Then, answer the question: https://youtu.be/Fc1hjxiEfas

Ποιες τεχνολογίες αιχμής για την εκπαίδευση αναφέρονται στο βίντεο;

 • Gamification
 • Μάθηση μέσω επαυξημένης πραγματικότητας (AR)
 • Συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Μάθηση μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR)
 • Τεχνητή νοημοσύνη (AI)
 • Χρήση chat-bots σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα
 • Αναλυτική μάθησης

Ποιες από αυτές τις τεχνολογίες γνωρίζετε; Ποιες έχετε χρησιμοποιήσει; Ποιες θα θέλατε να έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε;

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια του βίντεο!

"Moving it online" - συνοπτικά

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

«Μετατροπή του περιεχομένου για τη διαδικτυακή μάθηση»

Εσείς ως εκπαιδευτικός είστε ο καλύτερος άνθρωπος για να μετατρέψετε το περιεχόμενο που διδάσκετε σε διαδικτυακή μορφή. 

Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε όλα τα τεχνικά εργαλεία με τα οποία αισθάνεστε άνετα και να προβληματιστείτε: «Θα παρακολουθούσα αυτό το μάθημα και θα χρησιμοποιούσα αυτά τα υλικά;». Τότε βρίσκεστε στο σωστό δρόμο για τη δημιουργία ενδιαφέροντος περιεχομένου για τους μαθητές και τις μαθήτριές σας. 

Το διαδικτυακό περιεχόμενο πρέπει να είναι εξίσου ενδιαφέρον με το περιεχόμενο εκτός διαδικτύου!

Συγχαρητήρια! Τώρα είναι "ώρα για κουίζ"! Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επόμενη ενότητα!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

elGreek