Εξερευνώντας τον εαυτό μας και τους "άλλους"

Εξερευνώντας τον εαυτό μας και τους "άλλους"

Η ενότητα εξετάζει τις αντιλήψεις για τον εαυτό μας και τους τρόπους με τους οποίους βλέπουμε τους «άλλους», εστιάζοντας στο ρόλο των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει

Εισαγωγή

Στόχος & μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικό υπόβαθρο

Έννοιες-κλειδιά, βασικές πληροφορίες, σχετικές θεωρίες

Δραστηριότητες

Ασκήσεις, αυτοαναστοχασμός & πρακτικοί πόροι για την προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Συμβουλές, ιδέες και προτάσεις για σχετικά θέματα

Χρήσιμες πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές και περαιτέρω υλικό ανάγνωσης  

ΣΤΟΧΟΣ

Μια ενότητα που εξετάζει τις αντιλήψεις για τον εαυτό μας και τους τρόπους με τους οποίους βλέπουμε τους "άλλους" και μας βλέπουν οι άλλοι, εστιάζοντας στο ρόλο των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

Μια ενότητα που εξετάζει τις αντιλήψεις για τον εαυτό μας και τους τρόπους με τους οποίους βλέπουμε τους "άλλους" και μας βλέπουν οι άλλοι, εστιάζοντας στο ρόλο των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες (διδακτικό προσωπικό, πάροχοι και επαγγελματίες στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΚ και της εκπαίδευσης γενικότερα), θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγούν και να αυτο-αναστοχάζονται σχετικά με το πώς οι κοινωνίες μας εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τον «εαυτό μας» και τους «άλλους»
 • Κατανοούν τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι έχουν αρνητικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στους «άλλους».
 • Ευαισθητοποιούνται σχετικά με την προστασία από διάφορες μορφές διακρίσεων

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να…

  • Δίνετε τον ορισμό των εννοιών «εαυτός» και «ταυτότητα»
  • Αποσαφηνίζετε τους όρους στερεότυπο, μεροληψία, προκατάληψη και διάκριση
  • Συνοψίζετε το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Αναγνωρίζετε τις μορφές διακρίσεων και να τις συσχετίζετε με την προσωπική σας εμπειρία
  • Διακρίνετε μεταξύ των διαφόρων τύπων διακρίσεων και της ρίζας τους (άμεσες, έμμεσες, που αφορούν το σεξισμό, την ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία και το ρατσισμό)
  • Εξετάζετε τις ειδικές εκφάνσεις των διακρίσεων, όπως οι πολλαπλές διακρίσεις, η παρενόχληση ή η εντολή για διακρίσεις, η θυματοποίηση, τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική μίσους
  • Αξιολογείτε κριτικά τις δικές σας προσωπικές πεποιθήσεις, στάσεις και προκαταλήψεις
  • Εφαρμόζετε αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές για να αποφύγετε τις «παγίδες» των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων
  • Εφαρμόζετε τις γνώσεις σας σχετικά με την προστασία από τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού

Θεωρητικό υπόβαθρο

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα οφέλη τριών διαφορετικών ενοτήτων:

 1. Οι επιρροές των στερεοτύπων, της μεροληψίας, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων
 2. Εξισορρόπηση του «εαυτού» και της «ταυτότητας» για τη δημιουργία μιας διαφανούς τάξης και κοινότητας
 3. Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Υποενότητα 3.1: Οι επιρροές των στερεοτύπων, της μεροληψίας, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων

Οι διακρίσεις κατά των αλλοδαπών, είναι μερικές φορές γνωστές ως ξενοφοβία...

 

Η ξενοφοβία συχνά συμπίπτει με μορφές προκατάληψης, συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διακρίσεις. Ενώ ο ρατσισμός και άλλες μορφές διακρίσεων βασίζονται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η ξενοφοβία συνήθως έχει τις ρίζες της στην αντίληψη ότι τα μέλη μιας εξωτερικής ομάδας είναι ξένα προς την κοινότητα. Η ξενοφοβία δεν επηρεάζει τους ανθρώπους μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά επηρεάζει ολόκληρα σχολεία και κοινωνίες.

Υποενότητα 3.1: Οι επιρροές των στερεοτύπων, της μεροληψίας, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων

 • Κοινωνική και σχολική ανασφάλεια
 • Έλλειψη επαφής με το σχολικό προσωπικό/μαθητές και μαθήτριες από άλλες κουλτούρες ή υπόβαθρα
 • Φόβος για τους ξένους ή/και τους νεοεισερχόμενους
 • Ανάρμοστα αστεία
 • Άδικες αξιολογήσεις απόδοσης
 • Εχθρική επικοινωνία
 • Απομόνωση και αμφιλεγόμενες συζητήσεις

Υποενότητα 3.1: Οι επιρροές των στερεοτύπων, της μεροληψίας, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων

Τύποι ασυνείδητης προκατάληψης στα σχολεία και την κοινωνία

 • Προκατάληψη αντίληψης συμβαίνει όταν κρίνουμε τους άλλους με βάση ανακριβή στερεότυπα και υποθέσεις για την ομάδα στην οποία ανήκουν
 • Προκατάληψη λόγω φύλου (η προτίμηση ενός φύλου έναντι ενός άλλου)
 • Ηλικιακή διάκριση αναφέρεται σε στερεότυπα ή διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω της ηλικίας τους
 • Προκατάληψη αυτοεπιβεβαίωσης πρόκειται για την τάση να αναζητάμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις απόψεις μας 
 • Προκατάληψη συγγένειας η τάση να ευνοούμε άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε παρόμοια ενδιαφέροντα, υπόβαθρα και εμπειρίες
 • Προκατάληψη υπέρμετρης αυτοπεποίθησης είναι η τάση των ανθρώπων να πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι σε διάφορες ικανότητες και δεξιότητες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα
 • Προκατάληψη αγκύρωσης συμβαίνει όταν βασιζόμαστε υπερβολικά στην πρώτη πληροφορία που λαμβάνουμε ως άγκυρα για τη λήψη αποφάσεων
 • Η ασυνείδητη προκατάληψηγνωστή και ως σιωπηρή προκατάληψη (implicit bias), είναι μια μαθημένη υπόθεση, πεποίθηση ή στάση που υπάρχει στο υποσυνείδητό μας, αλλά δεν το γνωρίζουμε.
  •  

Υποενότητα 3.2: Εξισορρόπηση του «εαυτού» και της «ταυτότητας» για τη δημιουργία μιας διαφανούς τάξης και κοινότητας

Βλέπετε τον εαυτό σας όπως πραγματικά είναι ή όπως θέλουν οι άλλοι να είστε; Στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα, οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους διαφορετικά από το πώς βλέπουν τους άλλους. Στην ψυχολογία της προσωπικότητας, ο «εαυτός» είναι το άτομο ως ολοκληρωμένη οντότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των χαρακτηριστικών, των ιδιοτήτων, της νοοτροπίας και της συνείδησής του. 

Σκεφτόμαστε συνεχώς τι εικόνα θα δώσουμε στους άλλους και πώς θα μας δουν. 

Η «ταυτότητα» ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με το ερώτημα: «Ποιος/α είσαι;» Τι σημαίνει να είσαι αυτός/ή που είσαι; Η ταυτότητα σχετίζεται με τις βασικές μας αξίες που καθοδηγούν τις επιλογές που κάνουμε (π.χ. σχέσεις, καριέρα).

Υποενότητα 3.2: Εξισορρόπηση του «εαυτού» και της «ταυτότητας» για τη δημιουργία μιας διαφανούς τάξης και κοινότητας

Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο σχολείο ή στην κοινωνία, μερικές φορές κάνουμε λάθος για το πώς βλέπουμε τα πράγματα (το δικό μας «εδώ»). Για να βοηθήσουμε τον άλλον να κινηθεί, πρέπει να ξεκινήσουμε από το πώς βλέπει αυτός τα πράγματα (το δικό του «εδώ»). 

Για να κατανοήσουμε τους άλλους με αποτελεσματικό τρόπο αλλά σε σχέση με τον εαυτό μας, πρέπει να πάμε από το «δικό μας εδώ» στο «δικό τους εκεί» για να εμπλέξουμε τους άλλους με τρεις τρόπους: three specific ways:

1

Επίγνωση της κατάστασης (Situational Awareness): Δείξτε ότι καταλαβαίνετε. (Δείξτε ότι κατανοείτε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο/η συνομιλητής/τριά σας).

2

Προσωπική επίγνωση (Personal Awareness): Δείξτε κατανόηση.(Δείξτε ότι κατανοείτε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τους στόχους, τις ελπίδες, τις προτεραιότητες, τις ανάγκες, τους περιορισμούς, τους φόβους και τις ανησυχίες του/της.)

3

Επίγνωση της λύσης (Solution Awareness): Κατανοήστε την πορεία τους προς την πρόοδο. (Δείξτε στους ανθρώπους ένα θετικό μονοπάτι που τους επιτρέπει να προοδεύσουν με τους δικούς τους όρους).

Υποενότητα 3.3: Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

«Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πιστεύει ότι η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο αποτελεί νόμιμο μέλημα της διεθνούς κοινότητας. Το πρώτο σημαντικό βήμα προς τη νομοθεσία για την απαγόρευση των διακρίσεων έγινε το 1997, όταν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ομόφωνα να εισαγάγουν στις Συνθήκες της ΕΕ ένα νέο άρθρο, γνωστό πλέον ως άρθρο 13. Το άρθρο αυτό χρησιμεύει πλέον ως νομική βάση για όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί αποφυγής διακρίσεων.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με άλλες χώρες. Η πολιτική της ΕΕ περιλαμβάνει:

 • Προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων και των εκτοπισμένων ατόμων.
 • Εναντίωση στη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την εμπορία ανθρώπων και τις διακρίσεις
 • Υπεράσπιση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων.
 • Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω ενεργών σχέσεων με χώρες εταίρους, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, ομάδες και ενώσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας
 • Συμπερίληψη ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συμφωνίες εμπορίου ή συνεργασίας με τρίτες χώρες

Δραστηριότητες

Εξετάστε την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους διακρίσεων

Αυτή είναι μια αυτοκατευθυνόμενη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι να αναγνωρίσετε τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων μορφών διακρίσεων που εφαρμόζονται σε διάφορα πλαίσια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Εξετάστε την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους διακρίσεων

Βήμα 1: Μελετήστε το παρακάτω σενάριο για τις διακρίσεις (ρατσισμός) και απαντήστε στην ερώτηση που σας δίνεται: «Βρίσκεστε έξω από την τάξη και ετοιμάζεστε να μπείτε για να κάνετε το μάθημά σας. Ξαφνικά ακούτε ότι αρκετοί μαθητές χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις προς έναν μαθητή που ανήκει σε διαφορετική εθνικότητα». Ποια είναι η ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ; Γιατί;

Βήμα 2: Τώρα μελετήστε προσεκτικά τα παρακάτω πλαίσια και μορφές διακρίσεων. Στη συνέχεια, απαντήστε στις ερωτήσεις με βάση τα σκίτσα.

Σκίτσο 1

Σκίτσο 2

Ποιο είναι το επίπεδο δικαιοσύνης στα δύο σκίτσα;

Ποιο νομίζετε ότι είναι το πλαίσιο διάκρισης; Γιατί αποτυγχάνει η ενσωμάτωση; Πιστεύετε ότι έχει να κάνει με το ρατσισμό; Γιατί;

Ποιο είναι το επίπεδο δικαιοσύνης στα δύο σκίτσα;

Ποιο νομίζετε ότι είναι το πλαίσιο διάκρισης; Γιατί αποτυγχάνει η ενσωμάτωση; Πιστεύετε ότι έχει να κάνει με το ρατσισμό; Γιατί;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Εξετάστε την ικανότητά σας να αναγνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους διακρίσεων

Βήμα 3: Αν έπρεπε να δράσετε και να αλλάξετε κάτι στα δύο σκίτσα ως μέτρο κατά των διακρίσεων, τι θα κάνατε και γιατί; Θα ζητούσατε βοήθεια από επαγγελματία ή θα το κάνατε μόνοι σας; Σημειώστε τις ιδέες σας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Οι επιρροές της προσωπικής μας εμπειρίας ως πρώτης αντίδρασης στη ζωή

Αυτή είναι μια αυτοκατευθυνόμενη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι να μπείτε στη θέση ανθρώπων που έχουν βιώσει πλαίσια διακρίσεων και να τα συγκρίνετε με την προσωπική σας εμπειρία για να κατανοήσετε τα συναισθήματά τους.

Δραστηριότητα 2:

 • Βήμα 1:Διαβάστε τις ακόλουθες σύντομες περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις διακρίσεις.

Περιπτωσιολογική μελέτη 1:

«Ο Daniel μετακόμισε πρόσφατα στην Ισπανία. Αφού βρήκε σπίτι, έκανε αίτηση σε διάφορες θέσεις εργασίας. Παρόλο που πληρούσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κανένας εργοδότης δεν τον κάλεσε. Μια μέρα έλαβε ένα τηλεφώνημα για συνέντευξη. Ήταν πολύ χαρούμενος και δέχτηκε. Μετά από λίγες ημέρες, έλαβε άλλο ένα τηλεφώνημα και ενημερώθηκε ότι η θέση εργασίας είχε δοθεί σε κάποιον άλλον. Ο λόγος που απορρίφθηκε ήταν επειδή είναι Ρομά».

Περιπτωσιολογική μελέτη 2:

«Η Sonia είναι εκπαιδευτικός ΕΕΚ εδώ και 20 χρόνια. Μόλις ανακοινώθηκε μια κενή θέση διευθυντή. Μετά τον διαγωνισμό και τις εξετάσεις, η Sonia έλαβε την καλύτερη βαθμολογία από όλους τους υποψηφίους. Παρ’ όλα αυτά, διευθυντής του σχολείου διορίστηκε ο υποψήφιος με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία. Η Sonia υπέβαλε ένσταση και η απάντηση που έλαβε ήταν ότι το σχολείο χρειαζόταν έναν άνδρα διευθυντή για να λειτουργήσει σωστά».

 • Βήμα 2: Σκεφτείτε την προσωπική σας εμπειρία. Έχετε βιώσει ποτέ μια παρόμοια κατάσταση; Αν ναι, πώς το αντιμετωπίσατε; Αν όχι, τι θα κάνατε αν αντιμετωπίζατε μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Η ρητορική μίσους ως παράγοντας χάσματος μεταξύ του εαυτού μας και των άλλων

Αυτή είναι μια αυτοκατευθυνόμενη δραστηριότητα. Σκοπός της είναι να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τη ρητορική μίσους και να σας δείξει πώς αυτή καταστρέφει τη σχέση σας με τους άλλους, δημιουργώντας ένα χάσμα που είναι δύσκολο να γεφυρωθεί.

 • Βήμα 1: Διαβάστε τον ακόλουθο τίτλο από ένα άρθρο εφημερίδας:

«Στο σχολείο μπορούν να διδάσκουν μόνο οι καθηγητές που έχουν προσωπικό αυτοκίνητο. Όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνουν τις πιθανότητες να μεταδώσουν τους ιούς της γρίπης στους μαθητές». Τα λόγια αυτά προέρχονται από τον δημόσιο λόγο ενός γνωστού πολιτικού. Μετά από αυτή την ομιλία, υπήρξε εξέγερση μεταξύ των γονέων των παιδιών που ήταν εγγεγραμμένα στο σχολείο.

 • Βήμα 2: Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: Πιστεύετε ότι πρόκειται για συνειδητή ή ασυνείδητη ρητορική μίσους; Γιατί; Τι νομίζετε ότι προκαλεί περισσότερο επειδή βρίσκεται στον τίτλο της εφημερίδας; Πόσο μακριά πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει μια ρητορική μίσους;
 • Βήμα 3: Τώρα αναλαμβάνετε το ρόλο ενός δημοσιογράφου. Αναδιατυπώστε τον τίτλο της εφημερίδας έτσι ώστε να μετατρέπει τη ρητορική μίσους σε μια είδηση που δεν επηρεάζει τους άλλους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

 • Να ακούτε και να μην κρίνετε τους άλλους με βάση τις δικές σας προσωπικές πεποιθήσεις, στάσεις και προκαταλήψεις
 • Να εφαρμόζετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας για να αποφύγετε τις «παγίδες» των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων
 • Να προστατεύετε τον εαυτό σας και τους άλλους από τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε γύρω σας!

Κάντε το πρώτο βήμα προς μια θετική αλλαγή! Οι διακρίσεις φέρνουν μόνο προβλήματα στο σχολείο, και η κοινωνία έχει ανάγκη από καλοπροαίρετους ανθρώπους.

Χρήσιμες πηγές

Θεωρητικό υπόβαθρο

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Asana. (2021, May 17). 19 Unconscious Bias Examples and How to Prevent Them • Asana. Asana. https://asana.com/resources/unconscious-bias-examples 

How to Really Understand Someone Else’s Point of View. (2013, April 22). Harvard Business Review. https://hbr.org/2013/04/how-to-really-understand-someo 

The Self: Meaning, Concept & Psychology | StudySmarter. (n.d.). StudySmarter US. https://www.studysmarter.us/explanations/psychology/personality-in-psychology/the-self/ 

Heshmat, S. (2014, December 8). Basics of Identity. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/science-choice/201412/basics-identity 

Article 21 – Non-discrimination. (2015, April 25). European Union Agency for Fundamental Rights. https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/21-non-discrimination#:~:text=EU%20Charter%20of%20Fundamental%20Rights 

Human rights and democracy. (n.d.). European-Union.europa.eu. Retrieved January 4, 2023, from https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/human-rights-and-democracy_en#:~:text=Human%20rights%20are%20at%20the 

Επιπλέον υλικό ανάγνωσης

 Fritscher, L. (2019). Understanding Xenophobia, the Fear of Strangers. Verywell Mind. https://www.verywellmind.com/xenophobia-fear-of-strangers-2671881  

How to See Things from Different Points of View. (n.d.). WikiHow. https://www.wikihow.com/See-Things-from-Different-Points-of-View 

Raypole, C. (2020, June 18). Sense of Self: What It Is and How to Build It. Healthline. https://www.healthline.com/health/sense-of-self#importance 

O’Keefe, A. (2020, April 9). Research Guides: Learn & Unlearn: Anti-racism Resource Guide: Conscious and Unconscious Bias. Libraryguides.saic.edu. https://libraryguides.saic.edu/learn_unlearn/foundations6

Συγχαρητήρια! Τώρα είναι "ώρα για κουίζ"! Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επόμενη ενότητα!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

elGreek