Εκπαιδευτικοί για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Εκπαιδευτικοί για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Η ενότητα περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών που προωθούν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες με διαφορετικό υπόβαθρο να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αυτή η ενότητα σας προσφέρει

Εισαγωγή

Στόχος & μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικό υπόβαθρο

Έννοιες-κλειδιά, βασικές πληροφορίες, σχετικές θεωρίες

Δραστηριότητες

Ασκήσεις, αυτοαναστοχασμός & πρακτικοί πόροι για την προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Συμβουλές, ιδέες και προτάσεις για σχετικά θέματα

Χρήσιμες πηγές

Βιβλιογραφικές αναφορές και περαιτέρω υλικό ανάγνωσης  

ΣΤΟΧΟΣ

Η ενότητα περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών που προωθούν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες με διαφορετικό υπόβαθρο να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες (διδακτικό προσωπικό, πάροχοι και επαγγελματίες στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/ΕΕΚ και της εκπαίδευσης γενικότερα), θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφουν το προφίλ και τα χαρακτηριστικά ενός/μιας «εκπαιδευτικού για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς»
 • ανταποκρίνονται στις δυναμικές της εξουσίας, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις διαφορετικών ομάδων εκπαιδευομένων 
 • περιγράφουν στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ανεκτικότητας και της συμπεριληπτικότητας στην τάξη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να…

  • εξηγείτε τι είναι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και γιατί είναι σημαντική
  • απαριθμείτε τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών χωρίς αποκλεισμούς (ΕΕΚ)
  • προσδιορίζετε τις διαφορετικές μορφές μάθησης και τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών
  • ερμηνεύετε τις δυναμικές εξουσίας στην τάξη (μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, αλλά και μεταξύ των ίδιων των μαθητών/τριών)
  • αναπτύσσετε αποτελεσματικές στρατηγικές για τη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους μαθητές και τις μαθήτριες 
  • δημιουργήσετε ένα «εκπαιδευτικό συμβόλαιο», θέτοντας βασικούς κανόνες για την ηλεκτρονική τάξη και προωθώντας, μεταξύ άλλων, την ένταξη και την ποικιλομορφία
  • προβληματιστείτε σχετικά με τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού στην οικοδόμηση και τη διατήρηση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς   
  • προβληματιστείτε με κριτική σκέψη σχετικά με τη δυνατότητα των μαθητών να κινούνται μεταξύ της ανεκτικότητας και του σχετικισμού και πώς να το αντιμετωπίσετε στην τάξη
  • συνεργαστείτε με τους μαθητές και τις μαθήτριες και να τους υποστηρίξετε στην δημιουργία μιας ανεκτικής τάξης, χωρίς αποκλεισμούς

Θεωρητικό υπόβαθρο

Θεωρητικό υπόβαθρο

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα οφέλη τριών διαφορετικών ενοτήτων:

1. Κατανόηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς
2. Προφίλ των εκπαιδευτικών χωρίς αποκλεισμούς
3. Αντιμετώπιση των μαθησιακών στυλ και αναγκών των μαθητών

Υποενότητα 4.1: Κατανόηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς

Δημιουργία μιας ορχήστρας

  • Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε ότι δεν είστε πλέον εκπαιδευτικός/επαγγελματίας ΕΕΚ αλλά μαέστρος/μουσικός διευθυντής/ρια που συγκροτεί μια ορχήστρα.
  • Ποια όργανα θα θέλατε να συμπεριλάβετε στην ορχήστρα σας;
  • Χρόνος για να σκεφτείτε: 1 λεπτό

Υποενότητα 4.1: Κατανόηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς

 • έγχορδα όργανα με δοξάρι, όπως το βιολί, η βιόλα ή το βιολοντσέλο,
 • ξύλινα πνευστά, όπως φλάουτο, όμποε, ή κλαρινέτο
 • χάλκινα πνευστά όργανα, όπως το κόρνο, η τρομπέτα, το τρομπόνι, το κορνέτο ή η τούμπα,
 • κρουστά όργανα, όπως το τυμπάνι, το μπάσο τύμπανο, τα κύμβαλα, το τρίγωνο ή το ντέφι!

Ίσως έχετε επιλέξει άλλα όργανα, όπως το πιάνο ή μια γιγαντιαία άρπα! Μπορεί να αποφασίσατε να συμπεριλάβετε ηλεκτρονικά όργανα και κιθάρες για την εκτέλεση κάποιων σύγχρονων συνθέσεων! 

Μήπως φανταστήκατε μια ορχήστρα που να αποτελείται μόνο από ένα μουσικό όργανο; Για παράδειγμα, μια ορχήστρα που αποτελείται αποκλειστικά από 50 τσέλα ή βιολιά; Πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα; Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι εντυπωσιακό, ωστόσο θα υπήρχαν εκπληκτικά πράγματα που δεν θα μπορούσε να παίξει αυτή η ομοιογενής ομάδα! Σκεφτείτε πόσα μουσικά κομμάτια ΔΕΝ θα μπορούσε να παίξει μια τέτοια ορχήστρα!

Υποενότητα 4.1: Κατανόηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς

Βλέπετε την αναλογία ποικιλομορφίας και συμπερίληψης στην τάξη σας; Είστε εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα μαέστρος που αναγνωρίζει τη σημασία και τη φύση κάθε μαθητή/τριας ως… μοναδικού μουσικού οργάνου στο τελικό αποτέλεσμα της ορχήστρας!

Η τάξη σας, είτε είναι δια ζώσης, είτε διαδικτυακή, είτε υβριδική, είναι η ορχήστρα σας! ....Θα ζητούσατε ποτέ από ένα βιολί να ακούγεται σαν πιάνο; Θα περιμένατε ποτέ μια κιθάρα να ακούγεται σαν τρομπέτα;

Προβληματιστείτε ή συζητήστε με τους υπόλοιπους τι μπορούμε να μάθουμε από την αναλογία της ορχήστρας (Robertson, 2019) όσον αφορά την επίτευξη μιας ποικιλόμορφης και χωρίς αποκλεισμούς τάξης.

Τι είναι λοιπόν η εκπαίδευση (ΕΕΚ) χωρίς αποκλεισμούς;

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι η πρώτη αρχή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που υπογραμμίζει ότι: «Κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, προκειμένου να διατηρεί και να αποκτά δεξιότητες που του επιτρέπουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τη μετάβαση στην αγορά εργασίας» (European Commission, European Education Area).

Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει πραγματικές ευκαιρίες μάθησης για ομάδες που δέχονται αποκλεισμό. Τα εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς εκτιμούν τις μοναδικές συνεισφορές των μαθητών με διαφορετικό υπόβαθρο και επιτρέπουν σε διαφορετικές ομάδες να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται μαζί, προς όφελος όλων (UNICEF)

Η κύρια σχέση της ΕΕΚ και της συμπερίληψης είναι ότι η ΕΕΚ αποτελεί μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση, μέσω της δυνατότητας των ατόμων να εισέλθουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Υποενότητα 4.1: Κατανόηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς

Τι ΕΙΝΑΙ και τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Ας διερευνήσουμε σχολαστικά τι ΕΙΝΑΙ και τι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, με βάση το EENET/Enabling Education Network, ΗΒ. Λάβετε υπόψη σας, όπως αναφέρεται και στην πηγή, ότι δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, επομένως η ακόλουθη περίληψη είναι ανοικτή σε προσθήκες και προσαρμογές.

Θέλετε να προσπαθήσετε να δώσετε τον δικό σας ορισμό της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕΚ, με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία και τις αντιλήψεις μας; [Προβληματισμός ή συζήτηση]

Κάντε κάποια περαιτέρω έρευνα μόνοι σας, προβληματιστείτε και/ή συζητήστε με άλλους ανθρώπους και δώστε το δικό σας ορισμό για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (ΕΕΚ).

Συμβουλές: 

 • Είναι πολύ καλή ιδέα να συμμετέχουν στην συζήτηση συνάδελφοι ή οι μαθητές και οι μαθήτριες.
 • Φροντίστε να επανέλθετε σε αυτή την ερώτηση αφού ολοκληρώσετε την Ενότητα 4 και ξανά αφού ολοκληρώσετε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DESTINE!

Γιατί έχει σημασία η ποικιλομορφία και η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς;

Η ποικιλομορφία είναι παρούσα σε κάθε τάξη. Αν την αγνοείτε και υιοθετείτε την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, δεν κάνετε τη δουλειά σας όπως θα έπρεπε...! Σκεφτείτε τους ακόλουθους τρεις λόγους από τον ιστότοπο Prodigy Education σχετικά με τη σημασία της ποικιλομορφίας στην τάξη.

 • Α) Η ποικιλομορφία στην τάξη δημιουργεί μαθητές και μαθήτριες με κριτική σκέψη
 • Β) Η ποικιλομορφία στην τάξη βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις
 • Γ) Η ποικιλομορφία στην τάξη βοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται και ότι συμπεριλαμβάνονται 

Στη συνέχεια, εξετάστε τις ακόλουθες εξηγήσεις (1,2,3) από την ίδια πηγή και προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε την καθεμία με τον σωστό λόγο (Α, Β, Γ).

Στη συνέχεια, εξετάστε τις ακόλουθες εξηγήσεις (1,2,3) από την ίδια πηγή και προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε την καθεμία με τον σωστό λόγο (Α, Β, Γ).

Υποενότητα 4.2: Προφίλ των εκπαιδευτικών για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Στο πλαίσιο του έργου DESTINE, ο όρος εκπαιδευτικός ΕΕΚ αναφέρεται τόσο στους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ όσο και στους/στις εκπαιδευτές/τριες, ενώ μερικές φορές οι δύο όροι μπορεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

Ωστόσο, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι αναφέρει το European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP, 2022):

 • Οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ λαμβάνουν το πιστοποιητικό τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όταν οι βασικές σπουδές τους δεν περιλαμβάνουν το παιδαγωγικό στοιχείο, μπορούν να αποκτήσουν ένα παιδαγωγικό πιστοποιητικό για να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί ΕΕΚ. 
 • Οι εκπαιδευτές/τριες ΕΕΚ προέρχονται από ποικιλόμορφο υπόβαθρο, καθώς αποκτούν πρόσβαση στα επαγγέλματα κατάρτισης με διάφορους τρόπους, ενώ είναι σύνηθες να εισέρχονται στο επάγγελμα μετά από πολυετή εργασία στη βιομηχανία.

Σκεφτείτε για λίγο τις τρέχουσες ή τις προηγούμενες τάξεις σας. Θα μπορούσε η ομάδα σας να θεωρηθεί ποικιλόμορφη με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά;

 • Ηλικία
 • Αναπηρία
 • Φύλο
 • Επαναπροσδιορισμός φύλου
 • Σεξουαλικός προσανατολισμός
 • Γάμος και σύμφωνο συμβίωσης
 • Εγκυμοσύνη και μητρότητα
 • Φυλή
 • Εθνικότητα
 • Γλώσσα
 • Θρησκεία ή πεποιθήσεις (ή έλλειψη πεποιθήσεων)
 • Άλλες καταστάσεις ή χαρακτηριστικά 

Σκεφτείτε επίσης αν είχατε μαθητές ή μαθήτριες που είχαν διαφορετικά κίνητρα, στάσεις, ακαδημαϊκή ή εργασιακή εμπειρία ή διαφορετικές αντιδράσεις σε συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα και διδακτικές πρακτικές.

Σε μια ποικιλόμορφη αλλά και χωρίς αποκλεισμούς τάξη, είτε πρόκειται για φυσική είτε για εικονική τάξη, η αποτελεσματική διδασκαλία είναι απόρροια του έργου αποτελεσματικών εκπαιδευτικών. Ποιος είναι όμως αποτελεσματικός εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής χωρίς αποκλεισμούς; 

Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χωρίς αποκλεισμούς εστιάζουν όχι μόνο σε πράγματα όπως η σαφήνεια του μαθήματος, η ποικιλία της διδασκαλίας, η εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία και το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών, αλλά και στην ένταξη μαθητών και μαθητριών με διαφορετικό υπόβαθρο.

Θυμηθείτε την αναλογία της ορχήστρας στην υποενότητα 4.1: Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί χωρίς αποκλεισμούς είναι ταλαντούχοι και εργατικοί μαέστροι που καταφέρνουν να δημιουργήσουν μια ορχήστρα που απαρτίζεται από διάφορα όργανα, δημιουργώντας σπουδαία μουσικά κομμάτια!

Οι εκπαιδευτικοί χωρίς αποκλεισμούς:

 • έχουν μια συμπεριληπτική στάση και χρησιμοποιούν (ή για να είμαστε πιο ακριβείς, βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση) μεθόδους διδασκαλίας, εργαλεία και πόρους που επιτρέπουν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή την κατάστασή τους, να απολαμβάνουν και να επωφελούνται από την καλύτερη δυνατή μαθησιακή εμπειρία. 
 • εκτιμούν τα μοναδικά ταλέντα των μαθητών τους και προσπαθούν να εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία.
 • αναγνωρίζουν ότι η κριτική κατανόηση οποιουδήποτε θέματος είναι δυνατή όταν στην τάξη υπάρχει ποικιλία προοπτικών και εμπειριών.

Βασικές αξίες στη διδασκαλία χωρίς αποκλεισμούς

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και τη Συνεκπαίδευση έχει προσδιορίσει στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ένταξη (TE4I)» τέσσερις βασικές αξίες που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση ως βάση για το έργο όλων των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Για να μάθετε περισσότερα για τις αξίες αυτές, αντιστοιχίστε σωστά τις παρακάτω στήλες [άσκηση αντιστοίχισης].

Σε αυτή την ενότητα συνοψίζουμε τις βασικές αξίες μαζί με τους συναφείς τομείς ικανότητας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελούνται από τρία στοιχεία: στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες. Μια συγκεκριμένη στάση ή πεποίθηση απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις ή επίπεδο κατανόησης και δεξιότητες, προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η γνώση σε μια πρακτική κατάσταση. 


Για μια εκτενέστερη παρουσίαση/ανάλυση επισκεφτείτε τη σχετική πηγή: European Agency for Development in Special Needs Education (2012). Teacher Education for Inclusion (TE4I project): Profile of Inclusive Teachers.

Υποενότητα 4.2: Προφίλ των εκπαιδευτικών για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός χωρίς αποκλεισμούς (ΕΕΚ):

 • είναι ιδιαίτερα υπομονετικός/ή, φιλόξενος/η, ευγενικός/ή, με κίνητρα και αφοσίωση
 • έχει ενσυναίσθηση και είναι καλός/ή ακροατής/τρια
 • έχει την ικανότητα να επιλύει προβλήματα
 • γνωρίζει τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες των μαθητών και των μαθητριών και τα χρησιμοποιεί για να αναπτύξει διάφορες δεξιότητές τους
 • έχει την ικανότητα να θέτει υψηλούς στόχους για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, να τους παρέχει εμπειρίες επιτυχίας και να τους παρακινεί
 • έχει ψηφιακές δεξιότητες, ιδιαίτερα στην εποχή μετά τον COVID, καθώς και τη γνώση ειδικού διδακτικού υλικού/πόρων/εργαλείων και τον τρόπο χρήσης τους, ανάλογα με την περίπτωση
 • συνεργάζεται με μαθητές και άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση.
 • είναι ευέλικτος/η και προσπαθεί να σκέφτεται με καινοτόμο τρόπο

Για έναν εκπαιδευτικό που διδάσκει χωρίς αποκλεισμούς, η ένταξη δεν είναι «απλή ανοχή», αλλά ακλόνητη αποδοχή. Αυτό είναι ένα σημείο-κλειδί που οι εκπαιδευτικοί χωρίς αποκλεισμούς θα πρέπει να προσπαθούν να εμφυσήσουν στην τάξη τους. 

Όταν είμαστε παιδιά, συνήθως διδασκόμαστε ότι αν κάτι είναι λάθος, οφείλουμε να το αποφύγουμε ή να αναλάβουμε δράση για να το σταματήσουμε (π.χ. Πλαστικά στους ωκεανούς; Χρησιμοποιήστε λιγότερο πλαστικό! Να συμμετέχετε στην εκστρατεία μείωσης του πλαστικού!). Η ιδέα ότι μερικές φορές δεν θα πρέπει απλώς να μείνουμε πίσω και να επιτρέψουμε κάποια συμπεριφορά, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε το άτομο που επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά, είναι δύσκολο να κατανοηθεί. 

Εξάλλου, αν πιστεύετε ότι κάτι είναι ανήθικο, γιατί να μην παρέμβετε για να το σταματήσετε; Όπως επισημαίνει ο Easton (2021): «Οι συνήθεις δικαιολογίες που εμφανίζονται για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, πραγματιστικές δικαιολογίες σχετικά με την κοινωνική συνοχή, επιστημολογικές δικαιολογίες που βασίζονται στη δυσκολία απάντησης σε ορισμένους τύπους ερωτημάτων ή (οι πιο ισχυρές, κατά τη γνώμη μου) ηθικές δικαιολογίες που βασίζονται στην ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων στις οποίες καταλήγουν οι άνθρωποι αυτόνομα, πρέπει να εξηγηθούν και να συζητηθούν προσεκτικά, αν θέλουμε να αποφύγουμε ότι τα παιδιά θα κινηθούν, χαριστικά, από την ανεκτικότητα στον σχετικισμό (την άποψη ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος όσον αφορά τα ηθικά ζητήματα)».

Σε ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, το ανεκτικό άτομο δεν είναι επικριτικό, δεν είναι διατεθειμένο να αποδοκιμάζει τρόπους ζωής που διαφέρουν από τους δικούς του. Αντιθέτως, εκτιμά την αξία τους. Πρόκειται για μια αντίληψη της ανεκτικότητας ως μια πιο θετική και ανοιχτόμυαλη στάση. Παραθέτοντας το Easton (2021): «Ενώ η ανεκτικότητα ως αδράνεια υπονοεί ότι ένας ρατσιστής που δεν ενεργεί σύμφωνα με τις ρατσιστικές του πεποιθήσεις είναι ανεκτικός, η ανεκτικότητα ως μη αποδοκιμασία υπονοεί ότι το ανεκτικό άτομο δεν είχε εξ αρχής ρατσιστικές πεποιθήσεις».

Σκεφτείτε τον εαυτό σας και τον ρόλο σας ως εκπαιδευτικού:

*Σέβεστε την ποικιλομορφία στην τάξη σας; 

*Δίνετε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν στη μάθηση και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους; 

*Διασφαλίζετε ότι ικανοποιούνται οι διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το μαθησιακό στυλ ή τις ικανότητές τους; 

*Καταρρίπτετε τυχόν εμπόδια που εμποδίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να μάθουν;

Υποενότητα 4.3: Αντιμετώπιση των μαθησιακών στυλ και αναγκών των μαθητών

Μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο;

Όχι, κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του τρόπο! Όλοι βιώνουμε τον κόσμο διαφορετικά και, ως εκ τούτου, υπάρχουν διαφορετικά μαθησιακά στυλ. Η κατανόηση αυτών των διαφορετικών μαθησιακών στυλ μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν με τους μαθητές τους, οργανώνουν ομαδικές εργασίες και τροποποιούν την ατομική μάθηση. 

Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι μαθητών (Malvik, 2020).

 1. Οπτικός τύπος μαθητή
 2. Ακουστικός τύπος μαθητή
 3. Κιναισθητικός τύπος μαθητή
 4. Μαθητές που διαβάζουν/γράφουν

Τα μαθησιακά στυλ και οι προτιμήσεις μπορούν να πάρουν πολλές μορφές και δεν ταιριάζουν όλοι σε μία και μόνο κατηγορία.

Αναρωτιέστε πώς να αναγνωρίζετε τα διάφορα μαθησιακά στυλ και ανάγκες; Ας μάθουμε «ποιος είναι ποιος» αντιστοιχίζοντας τις δύο στήλες [άσκηση αντιστοίχισης]

Για να πάρετε ιδέες σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ώστε να καλύψετε τα διάφορα μαθησιακά στυλ και ανάγκες, διαβάστε προσεκτικά και αντιστοιχίστε τις παρακάτω στήλες [άσκηση αντιστοίχισης].

Προβληματισμός σχετικά με τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ και ανάγκες σε φυσικές και εικονικές τάξεις [Προβληματισμός ή συζήτηση]

Προβληματισμός ή/και συζήτηση με άλλα άτομα σχετικά με το ποιος τύπος μαθητών είναι ο πιο δύσκολος για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την κάλυψη των αναγκών σε μια διαδικτυακή τάξη. Έχετε ιδέες για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Συμβουλές: 

 • Είναι πολύ καλή ιδέα να συμμετέχουν στην συζήτηση συνάδελφοι ή οι μαθητές και οι μαθήτριες
 • Φροντίστε να επανέλθετε σε αυτή την ερώτηση αφού ολοκληρώσετε την Ενότητα 4 και ξανά αφού ολοκληρώσετε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DESTINE!

Η ψηφιακή διδασκαλία και μάθηση χωρίς αποκλεισμούς σήμερα

Η ψηφιακή διδασκαλία και μάθηση χωρίς αποκλεισμούς σήμερα

Δεδομένου ότι τόσο η διδασκαλία όσο και η μάθηση έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 20 χρόνια και ιδιαίτερα κατά την εποχή του COVID, είναι πολύ πιθανό οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους πριν από δέκα ή περισσότερα χρόνια να βρεθούν σε ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον από ό,τι όταν ήταν οι ίδιοι φοιτητές. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει γίνει δια βίου μάθηση. Οι μαθητές αναφέρονται συχνότερα ως εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί είναι συντονιστές της μάθησης, τα σχολεία είναι πλέον περιβάλλοντα μάθησης, ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα παρακολουθούνται προσεκτικά (Smith 1999/2020). 

Οι αντιλήψεις σας για τη μαθησιακή διαδικασία έχουν αντίκτυπο στο στυλ και τις μεθόδους διδασκαλίας σας!                                                              Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη για τη διαδικασία της μάθησης. Μεταξύ αυτών που έχουν μελετήσει το θέμα είναι ο Σουηδός εκπαιδευτικός ψυχολόγος και ερευνητής Roger Säljö (1979), ο οποίος διεξήγαγε μια έρευνα με ανθρώπους με πολύ διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες και όρισε πέντε διαφορετικές αντιλήψεις για τη μαθησιακή διαδικασία.

Αντιλήψεις της μαθησιακής διαδικασίας [Άσκηση αντιστοίχισης]

Αντιστοιχίστε τις δύο στήλες με τις αντιλήψεις της μαθησιακής διαδικασίας (Säljö, 1979) και τη σύντομη επεξήγησή τους.

Τα επόμενα χρόνια, διάφορες άλλες μελέτες διερεύνησαν τις αντιλήψεις για τη μάθηση σε διαφορετικά ακροατήρια εντοπίζοντας ακόμη περισσότερες αντιλήψεις για τη μάθηση, π.χ. η μάθηση ως προσωπική ολοκλήρωση, ως αλλαγή ως άτομο, ως καθήκον, ως διαδικασία που δεν δεσμεύεται από το χρόνο ή το πλαίσιο ή ως ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων (Purdie & Hattie, 2002).

Ώρα για προβληματισμό!

Τι σημαίνει «μάθηση» για εσάς; Και τι σημαίνει να μαθαίνεις και να διδάσκεις στην ψηφιακή εποχή; Ποια αντίληψη της μαθησιακής διαδικασίας ισχύει περισσότερο για εσάς και πώς πιστεύετε ότι επηρεάζει τις μεθόδους διδασκαλίας σας;

Συμπληρώστε τα κενά με τις σωστές λέξεις για να καταλάβετε τι είναι η «Μαθητοκεντρική Παιδαγωγική», εστιάζοντας στην ΕΕΚ, σύμφωνα με τους Bremner, Sakata & Cameron (2022) και Cedefop (2015)[Άσκηση συμπλήρωσης κενών]

Πιθανές πτυχές της μαθητοκεντρικής παιδαγωγικής

Πηγή: Bremner, Sakata & Cameron, 2022, προσαρμόστηκε από Bremner, 2021

Οι ακόλουθες οκτώ (8) διαστάσεις έχουν αποδειχθεί ως αρκετά περιεκτικές για την ευρεία ποικιλία των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που συνήθως λαμβάνουν χώρα στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΙΕΕΚ), αλλά και αρκετά διακριτές ώστε να σηματοδοτούν την πολυπλοκότητα και την ετερογένεια των ξεχωριστών διαδικασιών.

Επιπλέον, η έρευνα του Cedefop (2015) για τους εκπαιδευόμενους αποκάλυψε τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας ή της μάθησης που σχετίζονται σημαντικά με υψηλότερα επίπεδα προσοχής ή κινήτρων. Τα χαρακτηριστικά αυτά ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το σε ποια από τις οκτώ παιδαγωγικές διαστάσεις του θεωρητικού μοντέλου αντιστοιχούν.

Διαστάσεις της μαθητοκεντρικής επαγγελματικής παιδαγωγικής

Source: Cedefop, 2015, adapted from de Bruijn and Leeman, 2011

Χαρακτηριστικά της επαγγελματικής παιδαγωγικής που συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα παρακίνησης ή προσοχής, ομαδοποιημένα ανά παιδαγωγική διάσταση

Πηγή: Cedefop, 2015, έρευνα για τους εκπαιδευόμενους

image-from-rawpixel-id-3414344-original

Το να είσαι εκπαιδευτικός χωρίς αποκλεισμούς σε ένα (μετα)πανδημικό περιβάλλον "ψηφιακού γραμματισμού" σημαίνει να είσαι δια βίου μαθητής!

Υποενότητα 4.3: Αντιμετώπιση των διάφορων μαθησιακών στυλ και αναγκών των μαθητών

Στην εποχή του ψηφιακού αλφαβητισμού μετά τον COVID, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες ΕΕΚ δεν είναι πλέον «εμπειρογνώμονες», αλλά συνδημιουργοί της γνώσης με τους μαθητές/τριες, μέντορες και «προπονητές/τριες».Ως αποτέλεσμα, οι δραστηριότητες στην τάξη είναι διαφορετικές, η θεωρία εμπλουτίζεται με πρακτικές εργασίες και ο στόχος είναι να παραχθούν «νέες δραστηριότητες σε νέα μέσα» και να αποκατασταθεί η σχέση καθηγητή-μαθητή, βοηθώντας επίσης τους μαθητές να δημιουργήσουν ισχυρότερους δεσμούς με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους και να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη του κόσμου. 

Η διαθεσιμότητα των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) μπορεί να «αλλάξει τη φύση της διδακτικής δραστηριότητας, καθώς οι μαθητές μπορούν να έχουν καλύτερο έλεγχο της μάθησής τους» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012, σ. 22). Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες πώς να χρησιμοποιούν όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών ή δεν έχουν καλές δεξιότητες πλοήγησης, το κλειδί για τους εκπαιδευτικούς είναι να τους βοηθήσουν πώς να εντοπίζουν, να αναζητούν, να αξιολογούν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο τον τεράστιο όγκο δεδομένων και πληροφοριών που μας περιβάλλει στην ψηφιακή εποχή.

Το να είσαι εκπαιδευτικός χωρίς αποκλεισμούς σε ένα (μετα)πανδημικό περιβάλλον "ψηφιακού γραμματισμού" σημαίνει να είσαι δια βίου μαθητής!

Δραστηριότητες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Διαφορετικοί, αλλά ίδιοι

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους/τις εκπαιδευτικούς να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους, και να προβληματιστούν σχετικά με το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών στη δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Μπορεί να διεξαχθεί είτε ως αυτοκατευθυνόμενη είτε ως καθοδηγούμενη δραστηριότητα υπό την καθοδήγηση ενός/μιας εκπαιδευτή εκπαιδευτών.

Σκεφτείτε μια κατάσταση όπου είχατε κάνει μια στερεοτυπική υπόθεση για έναν μαθητή ή μαθήτρια που αποδείχθηκε ανακριβής. Αν είστε εκπαιδευτής εκπαιδευτών ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να προβληματιστούν και στη συνέχεια ζητήστε από εθελοντές/ριες να μοιραστούν τα περιστατικά/τις σκέψεις τους.

Παρακολουθήστε το βίντεο της βίντεο «Όλα όσα μοιραζόμαστε» που δημιουργήθηκε από το δανέζικο κανάλι TV2

Απαντήστε στις ερωτήσεις (Εάν είστε εκπαιδευτής/τρια εκπαιδευτών ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αυτο-αναστοχαστούν και στη συνέχεια ζητήστε από τους/τις εθελοντές/ριες να μοιραστούν τα περιστατικά/σκέψεις τους):

 • Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό το βίντεο;
 • Πόσο συχνά βάζουμε τους ανθρώπους σε κουτάκια;
 • Ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει το βίντεο;
 • Τι μας κάνει μοναδικούς/ές;
 • Με ποιους τρόπους είμαστε διαφορετικοί αλλά και ίδιοι;

Παρακολουθήστε το βίντεο της Always #LikeAGirl video.

Απαντήστε στις ερωτήσεις (Εάν είστε εκπαιδευτής/τρια εκπαιδευτών ζητήστε από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αυτο-αναστοχαστούν και στη συνέχεια ζητήστε από τους/τις εθελοντές/ριες να μοιραστούν τα περιστατικά/σκέψεις τους):

 • Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό το βίντεο;
 • Ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει το βίντεο;
 • Πόσο συχνά έχετε χρησιμοποιήσει την έκφραση «σαν κορίτσι» ή «σαν γυναίκα» με αρνητικό τρόπο;?
 • Πόσο συχνά ακούτε άλλους ανθρώπους/μαθητές/τριες σας να χρησιμοποιούν αυτές τις εκφράσεις με αρνητικό τρόπο; 
 • Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση;

Σκεφτείτε (ή συζητήστε με την ομάδα) σχετικά με το ρόλο του/της εκπαιδευτικού στη δημιουργία και διατήρηση ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, με βάση όσα έχετε μάθει στην Ενότητα 4 και γενικά στο μάθημα DESTINE, μέχρι στιγμής. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Από την εξουσία στην ενδυνάμωση στην τάξη

Αυτή η δραστηριότητα διερευνά τη δυναμική στην τάξη, βοηθώντας τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις εκπαιδευτές/τριες να βελτιώσουν τους τρόπους με τους οποίους ασκούν την εξουσία τους με διάφορους τρόπους. Μπορεί να διεξαχθεί είτε ως αυτο-κατευθυνόμενη είτε ως καθοδηγούμενη δραστηριότητα υπό την καθοδήγηση ενός/μιας εκπαιδευτή εκπαιδευτών.

Εισαγωγή στη δραστηριότητα

 • Οι δυναμικές εξουσίας, ως δυνάμεις ή διαδικασίες που παράγουν αλλαγές στο εσωτερικό μιας ομάδας ή ενός συστήματος, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στις κοινωνικές σχέσεις στην τάξη και μπορεί να επηρεάσουν την εμπειρία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 
 • Όπως σε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα, οι σχέσεις στην τάξη αποτελούνται από μικρότερες ή μεγαλύτερες ανταλλαγές εξουσίας.lassroom relationships are series of smaller or bigger power-loaded exchanges.

Διαβάστε τις πέντε καταστάσεις που ακολουθούν και σε κάθε κατάσταση φανταστείτε και περιγράψτε το κλίμα στην τάξη.

Ολοκληρώστε την άσκηση αντιστοίχισης για να βρείτε σε ποιο είδος εξουσίας αναφέρεται κάθε περίπτωση.

Σκεφτείτε ή συζητήστε σχετικά με τους τύπους εξουσίας που εφαρμόζετε στην τάξη σας

Σκεφτείτε και γράψτε μια σύντομη παράγραφο σχετικά με το πώς μπορούν να συνδυαστούν οι διάφοροι τύποι εξουσίας, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην τάξη και να ενδυναμωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Διαβάστε το «Συμπέρασμα - ενότητα «τροφή για σκέψη»» ή -αν είστε εκπαιδευτής εκπαιδευτών, κάντε έναν διάλογο για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα. 

(Προαιρετικά) Μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές πηγές (Teaching Times, 2021- Flaherty, 2018- Thomas, 2014)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Καταστάσεις στην τάξη

Κατάσταση 1

Ο/Η εκπαιδευτικός λέει στους μαθητές και τις μαθήτριες τι πρέπει να κάνουν, όπως να αναθέτουν εργασίες για το σπίτι και οι μαθητές αποδέχονται αυτή την ανάθεση μέσω του σεβασμού της θέσης του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πιστεύουν ότι ο δάσκαλος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει συμπεριφορές λόγω της θέσης του.

Κατάσταση 2

Ο/Η εκπαιδευτικός ασκεί συνεχή και εξαντλητική παρακολούθηση και δίνει έμφαση στη συμμόρφωση παρά στη συνεργασία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πιστεύουν ότι ο/η εκπαιδευτικός διαθέτει την ικανότητα να τιμωρεί ή να μην τιμωρεί. Οι μαθητές μπορούν να επαναστατήσουν, να πουν ψέματα, να εξαπατήσουν ή ακόμη και να αποσυρθούν από τη μάθηση.

Κατάσταση 3

Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει ερεθίσματα που οι μαθητές αντιλαμβάνονται ως ευχάριστα, όπως η αναγνώριση και τα προνόμια, και αφαιρεί ερεθίσματα που οι μαθητές αντιλαμβάνονται ως δυσάρεστα. Οι μαθητές πιστεύουν ότι ο/η εκπαιδευτικός κατέχει την ικανότητα να μοιράζει ή να αρνείται ανταμοιβές που δεν μπορούν να αποκτηθούν με άλλους τρόπους.

Κατάσταση 4

Ο.Η εκπαιδευτικός είναι δίκαιος/η και ενδιαφέρεται για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όχι μόνο διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά δείχνει επίσης ζεστασιά και φροντίδα. Ο/Η εκπαιδευτικός παρέχει ευεργετική ανατροφοδότηση, μιλάει με τους μαθητές για θέματα εκτός ΕΕΚ και έχει υψηλές προσδοκίες για όλους. Οι μαθητές επιθυμούν να είναι αρεστοί στον/στην εκπαιδευτικό τους και όσοι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε λιγότερο ισχυρή θέση, προσπαθούν να μιμηθούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του/της εκπαιδευτικού τους.

Κατάσταση 5

Ο/Η εκπαιδευτικός φέρνει γνώσεις και εμπειρία στην τάξη. Όχι μόνο γνωρίζει το αντικείμενο διδασκαλίας του, αλλά μπορεί να το εκφράσει με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο στους μαθητές, φέρνοντας θετική ενέργεια στο μαθησιακό περιβάλλον μέσω της χαράς της διδασκαλίας. Ο/Η εκπαιδευτικός είναι ηγέτης και μέντορας και οι μαθητές αναγνωρίζουν την εξουσία του/της και πιστεύουν ότι η εμπειρία του/της εκπαιδευτικού τους είναι σημαντική για την επίτευξη των εργασιών τους.

Άσκηση αντιστοίχισης

Συμπέρασμα - «τροφή για σκέψη»

 1. Οι δυναμικές εξουσίας είναι αναπόφευκτες και ταυτόχρονα αναγκαίες. Ωστόσο πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία με την ανάληψη ευθυνών, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι εκπαιδευόμενοι/ες να αισθάνονται αδύναμοι/ες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε περιστάσεις όπου είναι απαραίτητο, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στις μελλοντικές εργασιακές τους διασυνδέσεις. 
 2. Ωστόσο, η διδασκαλία δεν έχει να κάνει μόνο με την εξουσία που κατέχει ο/η εκπαιδευτικός, αλλά και με την ενδυνάμωση των μαθητών να αναζητούν τη γνώση, να παίρνουν αποφάσεις, να αλληλεπιδρούν με τους άλλους και να δημιουργούν παραγωγικές σχέσεις. Η διδασκαλία αφορά τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ευχάριστου μαθησιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει στα άτομα να γίνουν μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να επηρεάσουν τους άλλους με θετικό τρόπο. 
 3. Στη ρίζα της ενδυνάμωσης βρίσκεται η εξουσία, η οποία διαμορφώνει τις εμπειρίες κάθε ατόμου στο πλαίσιο του σχολικού ιδρύματος ΕΕΚ. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ορισμένες πτυχές του τρόπου με τον οποίο η εξουσία λειτουργεί εντός του θεσμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν και ασκούν την εξουσία στην τάξη.
 4. Υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι με τους οποίους τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν την εξουσία στην τάξη, π.χ. οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ορισμένα είδη λόγου για να αποκτήσουν εξουσία και να κάνουν τους μαθητές να συμμορφωθούν με τις επιθυμίες τους, ενώ οι μαθητές μπορεί να αντισταθούν και να προσπαθήσουν να αναλάβουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, π.χ. χρησιμοποιώντας ορισμένα είδη λόγου, ιστορίες που συμπεριλαμβάνουν ή αποκλείουν, ανάρμοστη γλώσσα, στρατηγικές ερωτήσεις ή ακόμη και σιωπή για να χειραγωγήσουν την έκβαση των γεγονότων στην τάξη.

Όπως επιχειρηματολογεί ο Thomas (2014), συνοπτικά:

 • Η αναφορική εξουσία μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός από τους πέντε τύπους εξουσίας. Η ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τους μαθητές που πιστεύουν ότι ο/η εκπαιδευτικός νοιάζεται γι' αυτούς είναι ζωτικής σημασίας. Η έλλειψη εξουσίας του εμπειρογνώμονα είναι πιο αποδεκτή, ενώ η εξαναγκαστική εξουσία μπορεί να μην απαιτείται καν, αν οι μαθητές και οι μαθήτριες νιώθουν ότι τους αγαπούν. Θα ήταν, ωστόσο, άδικο για τους μαθητές και τις μαθήτριες αν ένας εκπαιδευτικός δεν είχε εμπειρία στον τομέα του. Οι θετική ανατροφοδότηση μπορεί να βοηθήσει στην εδραίωση της αναφορικής εξουσίας. 
 • Ως εκ τούτου, το παρακάτω μοντέλο παρέχει μια βήμα προς βήμα διαδικασία για την εφαρμογή αυτών των μορφών εξουσίας και αποτελεί μια από τις πολλές επιλογές για τους/τις εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εδραιώσουν την εξουσία στην τάξη, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τους μαθητές και τις μαθήτριες: 
  • α) Χρησιμοποιήστε τη νόμιμη εξουσία για να ξεκινήσετε, 
  • β) Καθιερώστε την εξουσίας του εμπειρογνώμονα μέσω της διδασκαλίας, 
  • γ) Αναπτύξτε την αναφορική εξουσία μέσω της ανάπτυξης ισχυρών σχέσεων, 
  • δ) Χρησιμοποιήστε την εξουσία ανταμοιβής για να ενισχύσετε την αναφορική εξουσία και να αποφύγετε τη χρήση εξαναγκαστικής εξουσίας, 
  • ε) Χρησιμοποιήστε εξαναγκαστική εξουσία όταν είναι απαραίτητο, αλλά στη συνέχεια αποκαταστήστε την αναφορική εξουσία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Μια φιλόξενη και ασφαλής τάξη για όλους

Πρόκειται για μια αυτο-αναστοχαστική δραστηριότητα που έχει ως στόχο να κάνει τους/τις εκπαιδευτικούς να σκεφτούν πώς να εφαρμόζουν στρατηγικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς και να δημιουργούν ισχυρές σχέσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Μπορεί να διεξαχθεί ως καθοδηγούμενη συζήτηση με τη βοήθεια ενός/μιας εκπαιδευτή εκπαιδευτών.

 1. Η συμπεριληπτική διδασκαλία ξεκινά με το να θέσετε στον εαυτό σας (ή να συζητήσετε με άλλους συναδέλφους), μια σειρά από ερωτήσεις: 
 • Γιατί ορισμένοι τύποι μαθητών φαίνεται να συμμετέχουν συχνότερα και να μαθαίνουν ευκολότερα από άλλους; 
 • Πώς μπορεί να επηρεάζουν οι πολιτισμικές υποθέσεις την αλληλεπίδραση με τους μαθητές; 
 • Πώς μπορούν οι ταυτότητες, οι ιδεολογίες και το υπόβαθρο των μαθητών να επηρεάσουν το επίπεδο συμμετοχής τους; 
 • Τέλος, πώς θα μπορούσε ο επαναπροσδιορισμός των μαθημάτων και της διδασκαλίας να ενθαρρύνει την πλήρη συμμετοχή και να παρέχει πρόσβαση σε όλους τους τύπους μαθητών;

Αυτοαναστοχαστείτε και στη συνέχεια ζητήστε από τους εθελοντές να μοιραστούν τα περιστατικά/τις σκέψεις τους.

2. Διαβάστε τα παρακάτω και, στη συνέχεια, σκεφτείτε και φτιάξτε έναν κατάλογο πρακτικών συμβουλών που συμπίπτουν με τις δύο προτεινόμενες στρατηγικές και μπορούν να διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μια φιλόξενη τάξη για όλους:

Το Πανεπιστήμιο Yale - Poorvu Center for Teaching and Learning (2017) διαχωρίζει τις στρατηγικές διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς σε δύο κατηγορίες:

 • Δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς,όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και ασφαλείς και έχουν κίνητρο να συμμετέχουν. Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν βασικοί κανόνες για τη συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων, το υπόβαθρο των μαθητών γίνεται σεβαστό και τα άτομα ευαισθητοποιούνται σε σχέση με τα φυλετικά και κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα των συμμαθητών τους.
 • Ενσωμάτωση διαφορετικών προοπτικών στο υλικό του μαθήματος. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τη διεύρυνση του διδακτικού υλικού ώστε να συμπεριλαμβάνει συγγραφείς που δεν είναι λευκοί άντρες, τη συμπερίληψη διαφορετικών εθνοτικών και φυλετικών προοπτικών στις περιπτωσιολογικές μελέτες, τη χρήση γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς, τη διασφάλιση ότι τα PowerPoints και οι διαλέξεις περιλαμβάνουν ποικιλία παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο και την αποφυγή της επιφανειακής συμπερίληψης ορισμένων ατόμων, φοιτητών ή αναπαραστάσεων.

3. Εξερευνήστε τα παραδείγματα και τις στρατηγικές που παρουσιάζονται στην ενότητα «Χρήσιμες συμβουλές» αυτής της ενότητας για την κατάκτηση της παιδαγωγικής της διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς.

4. Αξιολογήστε τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στην τάξη.

5. Τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και στο εξής, ώστε να οικοδομήσετε μια καλύτερη στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς για μια ασφαλή και φιλόξενη τάξη για όλους;

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Χρήσιμες συμβουλές

Με βάση την Wyatt-Ross (2018) και το Yale University - Poorvu Center for Teaching and Learning (2017), προσαρμόσαμε και προτείνουμε (με τυχαία σειρά) διάφορες προσεγγίσεις οικοδόμησης σχέσεων που μπορούν να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς -τόσο σε φυσικές όσο και σε διαδικτυακές τάξεις- να δημιουργήσουν μια φιλόξενη και ασφαλή τάξη για όλους:

 • Μάθετε τα ονόματα των μαθητών σας και πώς να τα προφέρετε σωστά. Τα ονόματά μας αποτελούν σημαντικό μέρος της ταυτότητάς μας. Όταν οι εκπαιδευτικοί και άλλα άτομα που σχετίζονται με το σχολείο αφιερώνουν χρόνο για να μάθουν τα ονόματα των μαθητών και των μαθητριών τους, τους κάνουν να αισθάνονται ότι τους εκτιμούν. Να θυμάστε ότι η σκόπιμη λανθασμένη προφορά του ονόματος κάποιου είναι προσβλητική.
 • Αφιερώστε χρόνο στην συντήρηση των σχέσεων. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να κάνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ερωτήσεις, να μοιραστούν σύντομες ιστορίες από τη ζωή τους, να επικοινωνήσουν και να προχωρήσουν στα νέα μαθήματα. Να θυμάστε ότι όλοι μας θέλουμε να συνδεθούμε με αυτούς που εμπιστευόμαστε.
 • Να κάνετε προσωπικές συζητήσεις και άτυπες συναντήσεις/τηλεφωνικές κλήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις αρχές του έτους και σε τακτική βάση καθ' όλη τη διάρκειά του. Μην περιμένετε να προκύψει κάποιο θέμα ή ο/η μαθητής/τρια να βρεθεί σε δυσκολία για να τον/την προσεγγίσετε. https://www.ednewsdaily.com/5-ways-online-teachers-can-manage-stress/
 • Να γνωρίζετε το αντικείμενό σας και να δείχνετε ότι το αγαπάτε. Οι μαθητές εκτιμούν τους καθηγητές/εκπαιδευτές που γνωρίζουν το αντικείμενό τους και αγαπούν τη δουλειά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχετε όλες τις απαντήσεις, αλλά ότι είστε πρόθυμοι/ες να παρακινήσετε τους μαθητές και τις μαθήτριες να τις βρείτε μαζί. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοούν την ύλη, προβλέποντας τις παρανοήσεις των μαθητών και των μαθητριών και εξηγώντας το περιεχόμενο με διάφορους τρόπους.
 • Να παρέχετε υποστήριξη. Το διδακτικό προσωπικό μπορεί να δομήσει τα μαθήματά του ώστε να υποστηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες εντός και εκτός της τάξης, μέσω ανοικτών ή ευέλικτων ωρών γραφείου, πρόσθετων ευκαιριών μάθησης και βαθμολόγησης, διαμορφωτικών αξιολογήσεων και συχνής χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μια τέτοια προσέγγιση αποδεικνύει την αφοσίωση του/της εκπαιδευτή στην ακαδημαϊκή επιτυχία όλων των μαθητών και των μαθητριών.
 • Ενσωματώστε την ποικιλομορφία στο πρόγραμμα σπουδών. Είναι σημαντικό -ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκετε- να αντιπροσωπεύετε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων και προοπτικών μέσω του περιεχομένου και του υλικού του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων του υλικού προς ανάγνωση, των διαλέξεων, των εικόνων στις παρουσιάσεις PowerPoint και των περιπτωσιολογικών μελετών. Αυτό επιτρέπει σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να φανταστούν τον εαυτό τους σε ποικίλα μαθησιακά πλαίσια. Χρησιμοποιήστε γλώσσα και υλικό χωρίς αποκλεισμούς και συνδεθείτε με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας.
 • Εξετάστε τις σιωπηρές προκαταλήψεις σας και εξετάστε τη στάση σας απέναντι στους μαθητές και τις μαθήτριες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την ενεργή παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων με διαφορετικούς τύπους μαθητών, την εφαρμογή πολιτικών όπως η βαθμολόγηση χωρίς ονόματα για την εξάλειψη των προκαταλήψεων και τη διατήρηση υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε την ποικιλομορφία της τάξης.
 • Χρησιμοποιήστε τις διεθνείς ημέρες ως ευκαιρία για ουσιαστικές συζητήσεις. Ελέγξτε το ημερολόγιο του ΟΗΕ ή άλλες σχετικές πηγές και ζητήστε από τους μαθητές και τις μαθήτριές σας να αναζητήσουν σχετικό υλικό και να κάνουν σύντομες παρουσιάσεις ή/και να συζητήσουν όλοι μαζί για κρίσιμα θέματα με αφορμή διεθνείς ημέρες όπως η Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας, η Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεθνής Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στις Επιστήμες, η Ημέρα της Γυναίκας, η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, η Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Αξιοπρέπειας των Θυμάτων του Εγκλήματος της Γενοκτονίας και της Πρόληψης αυτού του Εγκλήματος, η Παγκόσμια Ημέρα Υπερηφάνειας και πολλές άλλες! Η γνώση των πολυπολιτισμικών εορτών και εκδηλώσεων μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ποικιλομορφίας. Δημιουργήστε ένα αναλυτικό και διαδραστικό ημερολόγιο ποικιλομορφίας!
 • Να βλέπετε τον εαυτό σας όπως σας βλέπουν οι μαθητές και οι μαθήτριές σας. Τι είδους εκφράσεις προσώπου βλέπουν οι μαθητές και οι μαθήτριές σας; Τι τους λέει ο τόνος της φωνής σας και η γλώσσα του σώματός σας για το πόσο άνετα αισθάνεστε κοντά τους; Ποια γλώσσα χρησιμοποιείτε για να δείξετε στους μαθητές και τις μαθήτριές σας ότι τους σέβεστε ως άτομα; Ποιες προκαταλήψεις και αντιλήψεις έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριές σας για εσάς με βάση την εμφάνιση, το ντύσιμο και τον τρόπο που μιλάτε; Αφήστε τους μαθητές και τις μαθήτριές σας να σας γνωρίσουν. Πράγματα που πιστεύετε ότι δεν έχουν σημασία π.χ. το αγαπημένο σας χρώμα ή η αγαπημένη σας τηλεοπτική εκπομπή, στην πραγματικότητα έχουν σημασία, γιατί κάνουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να νιώθουν πιο κοντά σας.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

«Διδάσκω χωρίς αποκλεισμούς, ποια είναι η δικιά σου υπερδύναμη;»

Η ποικιλομορφία, η ένταξη και η αίσθηση του ανήκειν αποτελούν ζωτικό μέρος της εμπειρίας των μαθητών και μαθητριών.

Εσείς, ως εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ΕΕΚ είστε το κλειδί για τη δημιουργία μιας τάξης χωρίς αποκλεισμούς, είτε πρόκειται για φυσική, είτε για διαδικτυακή, είτε για υβριδική τάξη!

Συνειδητοποιήστε την «υπερδύναμη» που έχετε για να δημιουργήσετε μια τάξη όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αισθάνονται ευπρόσδεκτοι/ες και ασφαλείς να είναι ο εαυτός τους και να αναλάβουν δράση! 

Δεν είστε μόνοι σας σε αυτή την προσπάθεια! Υπάρχουν στρατηγικές, μέθοδοι, συμβουλές και άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν! Η παρακολούθηση του μαθήματος DESTINE αποδεικνύει ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο!

Χρήσιμες πηγές

Βιβλιογραφικές Αναφορές

▸Bremner, N. (2021). The multiple meanings of ‘student-centred’ or ‘learner-centred’ education, and the case for a more flexible approach to defining it, Comparative Education, 57:2, 159-186, DOI: 10.1080/03050068.2020.1805863

▸Bremner, N., N. Sakata & L. Cameron (2022) The outcomes of learner-centred pedagogy: A systematic review. International
Journal of Educational Development, Vol. 94, 2022, 102649.https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102649.

▸Bruijn, E. de; Leeman, Y. (2011). Authentic and self-directed learning in vocational education: challenges to vocational educators.
Teaching and teacher education, Vol. 27, Issue 4, pp. 694-702.

▸Cedefop (2015). Vocational pedagogies and benefits for learners: practices and challenges in Europe. Luxembourg: Publications
Office of the European Union. Cedefop research paper; No 47. https://www.cedefop.europa.eu/files/5547_en.pdf &
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5547

▸Cedefop (n.d.). Inclusive environment.
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/protective-factors/inclusive-environment

▸CEDEFOP/European Centre for the Development of Vocational Training (2022). intervention approach on “Professional
development for inclusive teaching and training”.
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/professional-development-
inclusive-teaching-and-training

▸Easton, C. (2021). Teaching tolerance in schools cannot avoid controversy. Support Psyche
https://psyche.co/ideas/teaching-tolerance-in-schools-cannot-avoid-controversy

▸EENET/Enabling Education Network, UK (n.d). Inclusive education.
https://www.eenet.org.uk/what-is-inclusive-education/defining-inclusive-education

▸European Agency for Development in Special Needs Education (2012). Teacher Education for Inclusion (TE4I project): Profile of Inclusive
Teachers. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf (EN). Available in multiple languages in
https://www.european-agency.org/resources/publications/TPL4I-profile

▸European Commission (2012). Rethinking education, investing in skills for better socioeconomic outcome: communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
COM(2012) 669 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&rid=1

▸European Commission, European Education Area (n.d.). Inclusive education.
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality/inclusive-education

▸Flaherty, A. (2018). Power and Empowerment in Schools. Contemporary Pedagogies in Teacher Education and Development. doi:
10.5772/intechopen.76483 https://www.intechopen.com/chapters/60901

▸Malvik, C. (2020). 4 Types of Learning Styles: How to Accommodate a Diverse Group of Students. Rasmussen University.
https://www.rasmussen.edu/degrees/education/blog/types-of-learning-styles

▸Purdie, N., J., Hattie (2002) “Assessing Students’ Conceptions of Learning”, Australian Journal of Educational & Developmental
Psychology. Vol 2, p.p. 17-32. https://core.ac.uk/download/pdf/10881606.pdf

▸Robertson, A. (2019, 6 July). Building an Orchestra: Lessons on Diversity and Inclusion. LinkedIn
https://www.linkedin.com/pulse/building-orchestra-lessons-diversity-inclusion-from-alexis-robertson

▸Säljö, R (1979) “Learning about learning”, High Educ Vol(8), p.p. 443–451. Available at https://doi.org/10.1007/BF01680533.

▸Smith, M. K. (1999-2020) “Learning theory”, The encyclopedia of pedagogy and informal education. Available at
https://infed.org/mobi/learning-theory-models-product-and-process.

▸Teaching Times (2021). How power dynamics influence learning. https://www.teachingtimes.com/slt81-power-dynamics

▸Thomas, D. (2014). Power in the Classroom. LinkedIn.
https://www.linkedin.com/pulse/20140609082714-324997647-power-in-the-classroom

▸Unesco (n.d.). Interview with the UNESCO-IBE Director, Clementina Acedo.
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/-Policy_Dialogue/48th_ICE/Press_Kit/Interview_Clementina-_Eng13No
v.pdf

▸UNICEF, (n.d.). Inclusive education. https://www.unicef.org/education/inclusive-education

▸University College London/UCL (2019). Inclusive teaching. Teaching Toolkits.
https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/publications/2019/aug/inclusive-teaching

▸Wyatt-Ross, J. (2018). A Classroom Where Everyone Feels Welcome. Edutopia.
https://www.edutopia.org/article/classroom-where-everyone-feels-welcome

▸Yale University – Poorvu Center for Teaching and Learning (2017). Inclusive Teaching Strategies.
https://poorvucenter.yale.edu/InclusiveTeachingStrategies

Επιπλέον υλικό ανάγνωσης

▸Cedefop (2022, 26 May), “Making VET inclusive for Ukrainian refugee students” (blog article with links to useful resources). https://www.cedefop.europa.eu/en/blog-articles/making-vet-inclusive-ukrainian-refugee-students

▸Cedefop (n.d.), “Digital inclusion – Intervention Approach” (advice to policy makers and VET practitioners). https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/digital-inclusion

▸Cedefop (n.d.), “Professional development for inclusive teaching and training – Intervention Approach” (advice to policy makers and VET practitioners). https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/professional-development-inclusive-teaching-and-training

▸Cedefop (n.d.), “Psychosocial support – Intervention Approach”. https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/psychosocial-support

▸Cedefop (n.d.), “Tailored learning pathways – Intervention Approach” (Advice to policy-makers and practitioners). https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervention-approaches/tailored-learning-pathways

▸Cedefop (n.d.), Reflection Tool for VET providers & Evaluation plan for learning providers. https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/evaluate/reflection-tool-for-vet-providers & https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-tackling-early-leaving/evaluate/evaluation-plan-providers-practitioners

▸EPALE- Electronic Platform for Adult Learning in Europe. https://epale.ec.europa.eu/en

▸European Commission/Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, ECORYS & EIESP (2021). Enhancing learning through digital tools and practices. How digital technology in compulsory education can help promote inclusion: final. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b12644c4-315c-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en

▸Gay & Lesbian Equality Network (2016). ‘BEING LGBT IN SCHOOL’ A Resource for Post-Primary Schools to Prevent Homophobic and Transphobic Bullying and Support LGBT Students. https://www.education.ie/en/publications/education-reports/being-lgbt-in-school.pdf

▸NERCHE/New England Resource Center for Higher Education: Self-Assessment Rubric for the Institutionalisation of Diversity, Equity, and Inclusion in Higher Education. College of Education and Human Development, University of Massachusetts Boston https://www.wpi.edu/sites/default/files/Project_-Inclusion_NERCHE_Rubric-Self-Assessment-2016.pdf

▸Pickering. J. (2015). “How to start using technology in your teaching”. Higher Education Academy. https://www.advance-he.ac.uk/knowledge-hub/how-start-using-technology-your-teaching

▸UK Government – Department of Education (2017). Preventing and tackling bullying Advice for headteachers, staff and governing bodies. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/-uploads/system/uploads/attachment_data/file/623895/-Preventing_and_tackling_bullying_advice.pdf

▸UNESCO (2020). Policy paper 43: inclusive teaching: preparing all teachers to teach all students (available in English, Français, Español, العربية). https://en.unesco.org/gem-report/2020teachers

▸UNHCR (2021), “UNHCR Teaching About Refugees 2021 – Words matter Summary Table”. https://www.unhcr.org/6177f48c4

▸Xu, W. (2011). Learning Styles and Their Implications in Learning and Teaching. Theory and Practice in Language Studies. Vol. 1, No. 4, pp. 413-416, April 2011. https://www.academypublication.com/issues/-past/tpls/vol01/04/15.pdf

Συγχαρητήρια! Τώρα είναι "ώρα για κουίζ"! Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε την επόμενη ενότητα!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

elGreek