Utilizarea instrumentelor digitale pentru implicare în învățare și evaluarea rezultatelor

Utilizarea instrumentelor digitale pentru implicare în învățare și evaluarea rezultatelor

This module presents strategies how to engage students and assess online courses, helping educators critically reflect on evaluation processes in a diverse learning environment.

Ce include acest modul?

Introducere

Obiectivele&Rezultatele învățării

Context teoretic

Concepte cheie, informații de bază, teorii relevante

ACTIVITĂȚI

Exerciții, auto-reflecție și resurse practice pentru promovarea învățării digitale incluzive

Sfaturi utile

Consiliere, idei și propuneri cu privire la aspecte relevante

Lecturi utile

Referințe și lecturi suplimentare  

SCOP

Un modul care explorează strategiile de implicare a studenților și de evaluare a cursurilor online, ajutând educatorii să reflecteze critic asupra proceselor de evaluare într-un mediu de învățare divers.

Obiective de învățare

After the completion of this module, learners (VET teachers/trainers/educators and also VET providers/Staff, as well as other key actors of educational sector) will be able to:

 • Să înțeleagă importanța unor metode variate de implicare și evaluare 
 • Creați lecții online captivante 
 • Evaluați efectele pe care diversitatea și tehnologia digitală le au asupra datelor care sunt folosite pentru evaluarea performanțelor educaționale

La sfârșitul acestui modul veți ști cum să...

  • Discutați definițiile de implicare și evaluare a studenților
  • Definirea diferitelor tipuri de date utilizate în evaluarea performanței (cantitative vs. calitative)
  • Să înțeleagă modul în care circumstanțele extrașcolare pot afecta performanța academică a elevilor
  • Alegeți strategii de evaluare și instrumente digitale care să sporească participarea online a elevilor și să promoveze munca în echipă 
  • Identificarea formelor de examinare adecvate scopului educațional într-un mediu de învățare
  • Să fie capabil să aplice cel puțin 2-3 tehnici de evaluare diferite într-un mediu de învățare online
  • Reflectați asupra experiențelor de învățare personale și captivante
  • să aleagă între diferite tipuri de evaluare pentru a atenua efectele negative pe care mediile digitale le pot avea asupra motivației/participării elevilor sau asupra variabilelor externe, cum ar fi clasa socio-economică sau situațiile dificile din familie/comunitate
  • Proiectarea și dezvoltarea unor evaluări corecte care să măsoare mai exact performanța academică, controlând în același timp influențele externe

Context teoretic

Aceste module demonstrează beneficiile a trei unități diferite:

 1. Implicarea și evaluarea studenților
 2. Circumstances that may affect students’ academic performance 
 3. Date utilizate în evaluarea performanțelor

Unitatea 7.1: Implicarea elevilor și Evaluare

 • Implicarea elevilor este un termen care a crescut în popularitate în ultimele decenii și se bazează pe convingerea că învățarea se îmbunătățește atunci când elevii sunt activi în clasă și în afara ei. (Major,2020).
 • Engagement is more complex than asking and answering questions. We can understand more about student participation through the three dimensions of a person’s attitude: Cognitive, Affective and Behavioral (Major, 2020 and Foster,2022).
 • Este important să înțelegem că angajamentul nu este stabil de-a lungul timpului și că acesta variază de la un elev la altul. 
 • În tabelul de mai jos puteți vedea și identifica semnele care corespund angajamentului în clasă în fiecare dintre cele trei dimensiuni (Foster,2022):
 • Participarea studenților este un indicator principal de evaluare a angajamentului. Cu toate acestea, implicarea este mai complexă decât atâtProiectarea unor evaluări reflexive și atente ale implicării, care să exploateze dimensiunile cognitive, comportamentale și afective, va ajuta profesorul să evalueze în mod eficient experiența de învățare activă a elevilor în clasă și să își îmbunătățească drastic lecția. (Lang,2021)
 • Înțelegând diferiții factori care pot afecta implicarea elevilor în e-classroom și luând în considerare feedback-ul elevilor, clasa devine imediat mai incluzivă și acceptă mai bine diferențele.  

Unitatea 7.2: Circumstanțe care pot afecta performanța academică a elevilor

 1. Factori socio-economici: Vârsta, sprijinul familiei, proximitatea reședinței față de școală, automotivarea, implicarea în activitățile clasei, încrederea în sine, absenteismul, rasa, dizabilitatea, sexul. 
 2. Factorii de fond ai părinților: Statutul educațional, venitul părinților, mărimea gospodăriei
 3. Factori legați de colegi: Sprijin din partea colegilor, colegi cu pregătire academică 

A preda în mod incluziv înseamnă a îmbrățișa diversitatea studenților în toate formele ei - rasă, etnie, sex, handicap, mediu socio-economic, ideologie și trăsături de personalitate precum introversia. Înseamnă să concepeți și să predai cursuri în așa fel încât să stimulezi talentul tuturor studenților, dar mai ales al celor care provin din grupuri excluse în mod tradițional din educație. 

Unitatea 7.3: Date utilizate în performanță evaluare a performanțelor

Evaluările pot fi diferite de la clasa tradițională la clasa electronică. Menținerea studenților implicați în timpul conținutului unui curs online este mai dificilă decât menținerea lor în sala de clasă tradițională. În afară de includerea datelor legate de înțelegerea de către aceștia a conținutului cursului, ați putea, de asemenea, să colectați date pentru a evalua angajamentul și participarea studenților (Lang,2021): 

 

 1. Quantitative Data to be collected during the lesson will mostly assess student participation:
 • Prezența studenților 
 • Numărul de întrebări adresate în timpul lecției 
 • Timpul petrecut cu elevii purtând o discuție activă pe această temă în timpul orelor de curs 
 • Numărul de elevi care au pregătit materialele înainte de lecție 
 • Numărul de elevi care au finalizat activitățile, proiectele și evaluările după curs

Unitatea 7.3: Date utilizate în performanță evaluare a performanțelor

2. The Qualitative Data will mostly assess students’ engagement and active learning. Applying the three dimensions of a person’s attitude into the assessment you should look for the following data (Foster,2022) : 

Unitatea 7.4: Tipuri de evaluări online

 • Folosiți tehnologia pentru a-i ajuta pe copii să vă cunoască și să se cunoască între ei. 
 • Folosiți un sondaj pe sistemul de videoconferință sau un alt instrument digital pentru a obține date de la elevi în vederea elaborării obiectivelor sau scopurilor de învățare. 
 • Încurajați studenții să recunoască liniile directoare ale cursului, punându-i să facă un test privind programa școlară.
 • Folosiți o vânătoare de comori online pentru a-i face pe elevi să fie interesați de previzualizarea conținutului.
 • Oferiți cursanților un formular pe care să-l completeze în timp ce citesc sau vizualizează conținutul
 • După o secțiune de informații, oferiți un examen cu risc scăzut sau neevaluat pentru a le permite elevilor să revizuiască ideile sau abilitățile cheie (Cook & Babon, 2017)
 • Use question-and-answer formats in interactive video programs like EdPuzzle.
 • Creați jocuri și puzzle-uri interactive, cum ar fi widget-urile gratuite și open-source Materia, pentru a oferi posibilități distractive de exersare și revizuire.

Prin includerea unor criterii de evaluare (cum ar fi o rubrică) la începutul unei sarcini sau al unei evaluări, instructorii pot încuraja elevii să își analizeze și să își editeze propria lucrare înainte de a o preda pentru corectare. Aceasta este o tehnică fantastică pentru a-i ajuta pe cursanți să își evalueze în mod critic munca și să o îmbunătățească pentru a progresa în învățare și performanță. În loc să se concentreze pe ceea ce este evident, criteriile de evaluare ar trebui să evalueze cele mai cruciale și semnificative componente ale muncii elevilor (Major,2020).

Încurajați-i pe elevi să privească dincolo de descriere pentru a scoate la iveală povestea unei situații sau a unei aplicații din punctul lor de vedere, pentru a-i angaja într-o reflecție care să conducă la reflexivitate (marcată de un rezultat sau de o schimbare de comportament). Sarcinile și interacțiunile interpersonale determină reflexivitatea (Kahn, Everington, Kelm, et al., 2017). Puneți o serie de întrebări sau oferiți o serie de sugestii ghidate astfel încât elevii să poată reflecta asupra propriilor sentimente, experiențe, acțiuni și gânduri în legătură cu o componentă educațională. Încurajați elevii să utilizeze o serie de resurse de internet, inclusiv videoclipuri, bloguri, forumuri de discuții sau sau cronologii Sutori, pentru a strânge povești personale sau pentru a-și oferi punctele de vedere (Major,2020). 

Încurajați studenții să producă o lucrare sau să țină un discurs pentru o audiență în direct sau pentru a fi vizionat ulterior, pentru a evalua modul în care interpretează materialul de curs (Major,2020). Gândiți-vă la următoarele concepte pentru evaluări scrise sau orale inventive:

 • Trimiteți un eseu sau o înregistrare de un minut
 • Utilizați VoiceThread, de exemplu, pentru a răspunde la o temă bazată pe un caz (studiu de caz sau video).
 • Creați o bibliografie cu adnotări.
 • Revizuirea materialelor de creație legate de conținut (o carte, o piesă de teatru, un articol, o înregistrare video, o operă de artă sau un spectacol)
 • Realizați un rezumat executiv sau un briefing.
 • Folosind Canva sau Adobe Spark, creați diagrame, grafice sau jurnalism vizual.

Contextele din lumea reală sau situaționale în care cunoștințele pot fi aplicate sau evocate sunt în centrul evaluărilor autentice, care îi provoacă pe elevi să producă lucrări creative. Aceste sarcini sunt frecvent centrate pe elev și solicită producerea unui produs generator, demonstrarea stăpânirii prin aplicare, colectarea de resurse speciale sau sinteza unor competențe importante. De obicei, un livrabil sub forma unui document încărcat, a unui videoclip sau a unui comentariu servește drept dovadă (McGuire, S., & Angelo, T., 2015). Câteva exemple de evaluări autentice sunt:

 • Reflecții asupra propriilor aplicații sau experiențe din lumea reală
 • Atribuții bazate pe proiecte
 • Pentru a găsi experiențe pozitive de învățare pentru acțiuni generative, folosiți pedagogia apreciativă.
 • Activități sau proiecte de învățare prin servicii
 •  Dezvoltarea portofoliului

Itemii de testare cu răspuns selectat (care includ itemi de potrivire, de tip "adevărat-fals" sau cu alegere multiplă) sunt frecvent clasificați în funcție de profunzimea cunoștințelor necesare pentru a le aborda, cum ar fi:

 • Recunoașterea faptelor sau a procedurilor prin solicitarea elevilor de a recunoaște definiții, fapte sau proceduri
 • Înțelegerea conceptelor sau a abilităților, cerându-le elevilor să analizeze anumite informații și să ajungă la o concluzie, cum ar fi un diagnostic, o cauză sau un efect. 
 • Gândire strategică pentru a rezolva o problemă, cerând elevilor să rezolve în mod activ o problemă cu ajutorul cunoștințelor dobândite.

Adunați unul sau mai mulți elevi pentru a le oferi o modalitate colectivă și interactivă de a arăta ce au învățat. Acest lucru se poate face prin intermediul rețelelor de socializare cu un hashtag specific, prin videoconferințe, prin lucrări sau platforme de colaborare sau prin schimburi prin intermediul înregistrărilor video, forumurilor de discuții sau al altor platforme online. Indicați dacă grupurile sau indivizii vor primi o notă pentru fiecare temă.

Iată câteva sugestii pentru evaluările de grup:

 • Folosiți "Întrebări Socratice" ca inițiatoare de discuții
 • Evaluare colegială a temelor înainte de data de predare a acestora 
 • Interacțiuni colaborative prin intermediul instrumentelor digitale, cum ar fi Padlet, pentru a stimula rezolvarea problemelor și gândirea critică 
 • Activități în cadrul cărora elevii se pot angaja în conversații cu alți elevi care formează publicul lor: 

După ce ați finalizat o secțiune a lecției, rugați elevii să răspundă la întrebări de genul: "Care a fost cea mai importantă parte a lecției de până acum?", "Ce a rămas încă nerezolvat în legătură cu materialul abordat?". 

Elevilor li se cere frecvent să explice ce au învățat în evaluările de sinteză. Aceste exerciții au loc la încheierea unui modul sau a unui curs. Exemplele includ:

 • Utilizați instrumente digitale precum Padlet pentru a crea secțiuni în care elevii își pot aduna în mod colectiv învățarea.
 • Vedeți mai multe exemple în secțiunea de activități

INSTRUMENTE DIGITALE

 • Wordwall este o aplicație online cu activități personalizate pentru clasele online
 • Are multe șabloane care pot fi create și utilizate cu ușurință.
 • Cursanții primesc feedback în timp ce desfășoară activitatea. Nu este nevoie de feedback din partea instructorului
 • Fiecare activitate poate fi încorporată pe platforma MOOC 
 • Fiecare activitate poate fi, de asemenea, imprimabilă

Tipuri de activități și funcții

Funcție clasică

Elevii urmăresc videoclipul individual

Lucrează în mod independent și în ritmul lor propriu

Perfect pentru stațiile de rotație sau pentru clasele de clasă răsturnate

Modul Live

Proiectați videoclipul în fața clasei

Elevii răspund pe propriile dispozitive în timp real

Primiți feedback în direct pentru a stimula discuțiile în clasă

Clasa Clasică

Studenții trebuie să se conecteze sau să se înscrie

Urmăriți progresul elevilor pe toate videoclipurile

Clasa deschis

Studenții nu au nevoie de un cont

Vedeți progresul elevilor, video cu video

Perfect pentru demonstrații, practică rapidă

 • Edpuzzle is an online educational application for creating or editing video lesson 
 • You can record a video and use voice over 
 • The learners watch a video and answer pop-up questions (3 types of questions) 
 • Edpuzzle LMS integration 

Moodle Integration - Using Edpuzzle with Moodle

Visit this link to watch the tutorials on how to integrate EdPuzzle to your Mooc Platform and how to assign a video lesson on moodle. 

 • Quizlet este o aplicație web dezvoltată pentru a-i ajuta pe cursanți să studieze informații prin intermediul unor instrumente interactive și jocuri.
 • Este foarte util pentru crearea unui glosar și pentru evaluări.
 • Quizlet are seturi. Creați un set de cuvinte (termeni și definiții cu imagini)

FLASHCARDS

Elevii studiază termenii și definițiile.

ÎNVĂȚĂMNT

Elevii pot exersa termenii cu ajutorul acestei funcții.

TEST

Elevii își pot testa cunoștințele.

MATCH

Evaluare : Cursanții fac legătura între termen și definiție. 

 • Padlet este o pânză pentru a crea proiecte frumoase, ușor de partajat și de colaborat. 
 • Funcționează ca o bucată de hârtie. Vi se dă o pagină goală - un padlet - și puteți scrie ce doriți pe ea. 
 • Glisați un videoclip, înregistrați un interviu, faceți un selfie, scrieți propriile mesaje text sau încărcați niște documente și iată! S-a născut un padlet. Fă-l și mai frumos alegând imagini de fundal și teme personalizate.

Puteți utiliza diferite tipuri de planșe în funcție de nevoile activității pe care doriți să o desfășurați.

Puteți modifica fiecare planșă utilizând una dintre aceste imagini. 

Puteți posta imagini, face sondaje, înregistra audio, cere elevilor să contribuie la tablă și multe alte activități! 

Gândiți-vă la padlet ca la o extensie a clasicei tablă albă, care poate include articole, imagini, videoclipuri, desene etc.etc.

ACTIVITĂȚI

ACTIVITATEA 1

Elaborați o activitate de evaluare alegând o metodă specifică și o aplicație digitală.

Acesta este un exercițiu autodirijat pentru ca elevul să combine cunoștințele teoretice cu aplicația digitală potrivită.

Alegeți o metodologie de evaluare atractivă ( Evaluare introductivă, În timpul sau după implicarea în conținut, Autoevaluare, Reflexivitate în evaluare, Evaluare scrisă sau orală, Evaluare autentică, Evaluare cu răspuns selectat , Evaluare de grup, Evaluare recapitulativă)

Pregătiți conținutul pe care doriți să îl evaluați pentru elevi

Decideți asupra aplicației digitale adecvate ( Wordwall, EdPuzzle, Quizlet, Padlet)

Decideți ce activitate veți folosi (Flashcards, Quiz, Match etc.)

Adaptați conținutul la activitatea pe care ați ales-o

Împărtășiți activitatea cu elevii

Testați activitatea   

ACTIVITATEA 2

Potriviți evaluarea cu tipul de evaluare.

Aceasta este o activitate de autoreflecție asupra diferitelor metode de evaluare atractive pe care le puteți utiliza într-un mediu e-learning.

 1. Vizitați acest link și potriviți fiecare tip de evaluare cu evaluarea corectă. 
 2. După ce ați terminat, dați click pe submit și verificați-vă răspunsurile!

Sfaturi utile

Sfaturi utile

 • Alegeți instrumentul digital potrivit: Există multe aplicații digitale disponibile pentru crearea de evaluări, cum ar fi Google Forms, Kahoot, Quizlet și multe altele. Selectați-o pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor și obiectivelor dumneavoastră.
 • Păstrați-o simplă: Atunci când proiectați evaluările, este important să păstrați un format simplu și ușor de urmărit. Asigurați-vă că întrebările sunt clare și concise.
 • Amestecați-vă: Folosiți o varietate de formate de întrebări, cum ar fi cele cu alegere multiplă, adevărat/fals, cu răspuns scurt și de potrivire. Astfel, evaluarea rămâne interesantă și captivantă pentru elevi.
 • Folosiți elemente vizuale: Încorporați imagini, videoclipuri și alte elemente multimedia pentru a face evaluarea mai atractivă și mai interactivă.
 • Folosiți tehnici de gamificare: Gamificarea poate fi o modalitate puternică de a crește implicarea în evaluări. Utilizați instrumente precum insigne, clasamente și bare de progres pentru a motiva elevii.
 • Oferiți feedback: Asigurați-vă că oferiți feedback imediat după fiecare întrebare. Acest lucru îi ajută pe elevi să învețe din greșelile lor și le consolidează înțelegerea materialului.
 • Testați evaluarea: Înainte de a administra evaluarea, testați-o pentru a vă asigura că funcționează corect și că toate întrebările sunt clare.

SFATURI DE LUAT ÎN CONSIDERARE

Remember!

 • Participarea studenților nu este egală cu implicarea studenților. 
 • Există mai mulți factori socio-economici care pot afecta performanța academică a elevilor. 
 • Metodele și activitățile de evaluare angajante vor contribui la creșterea gradului de incluziune în clasă.
 • Există 8 tipuri diferite de evaluare pe care le puteți utiliza în clasa online și în clasa tradițională. 
 • Principalele instrumente digitale pentru implicarea studenților online sunt: Wordwall, EdPuzzle, Quizlet și Padlet. 
 • Wordwall și Quizlet pot fi integrate în platforma Mooc.

Lecturi utile

Foarte bine! Acum este timpul pentru test! Apoi puteți încerca următorul modul!

Sprijinul acordat de către Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor incluse.

project number : 2021-1-FR01-KA220-VET-000032921

ro_RORomanian